Podpisano umowę na przebudowę ul. Antoniewskiej w Skokach

W poniedziałek 21 grudnia w gabinecie Starosty Wągrowieckiego podpisano umowę na przebudowę ulicy Antoniewskiej w Skokach. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę - Dagmarę Kowalską prowadzącą firmę Kowalski Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Zninie.
 
Z ramienia Powiatu Wągrowieckiego umowę podpisał Wicestarosta Michał Piechocki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Danuty Królczyk, ze strony wykonawcy - reprezentant wykonawcy Łukasz Kowalski - dyrektor techniczny. Przy podpisaniu umowy obecny był również Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Torz.
 
Powiat Wągrowiecki pozyskał 60% dofinansowania na zadanie pn.: "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna" z Funduszu Dróg Samorządowych. Wymagany termin wykonania robót budowlanych to 16.08.2022, wymagany termin wykonania przedmiotu umowy to 30.08.2022.
 
Całkowita kwota zadania wynosi 4.143.694,03 zł brutto.
 
Przypomnijmy, 14 października br. z inicjatywy Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki Tadeuszem Kłosem, podczas którego omówione zostały kwestie przebudowy ulicy.
Znaczna część przebudowy ul. Antoniewskiej obejmuje kanalizację deszczową, stanowiącą zadanie własne gminy. Już na etapie dokumentacji uzgodniono, że zostanie ona tak zaprojektowana, by odbierała wody opadowe z ulic gminnych łączących się z drogą powiatową. W ten sposób zadanie gminy zostanie zrealizowane przy dużym udziale środków zewnętrznych. Propozycja ta została przedstawiona członkom Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji Rady Powiatu Wągrowieckiego, burmistrz Skoków omówiłten temat z radnymi gminnymi. Na początku listopada został ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Antoniewskiej, w którym wyłoniono wykonawcę.
 • Podpisano umowę na przebudowę ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Podpisano umowę na przebudowę ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Podpisano umowę na przebudowę ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Podpisano umowę na przebudowę ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Podpisano umowę na przebudowę ul. Antoniewskiej w Skokach

Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach

Choć jeszcze mamy kalendarzową zimę, wiosenna aura sprzyja pracom związanym z przebudową ulicy Antoniewskiej w Skokach.

Umowę na przebudowę ulicy Antoniewskiej podpisano 21 grudnia ub. r. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę - Dagmarę Kowalską prowadzącą firmę Kowalski Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Zninie.
 
Przypomnijmy, Powiat Wągrowiecki pozyskał 60% dofinansowania na zadanie pn.: "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna" z Funduszu Dróg Samorządowych. Wymagany termin wykonania robót budowlanych to 16.08.2022, wymagany termin wykonania przedmiotu umowy to 30.08.2022.
 
Całkowita kwota zadania wynosi 4.143.694,03 zł brutto.
 
Znaczna część przebudowy ul. Antoniewskiej obejmuje kanalizację deszczową, stanowiącą zadanie własne gminy. Już na etapie dokumentacji uzgodniono, że zostanie ona tak zaprojektowana, by odbierała wody opadowe z ulic gminnych łączących się z drogą powiatową. W ten sposób zadanie gminy zostanie zrealizowane przy dużym udziale środków zewnętrznych. 
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88