Kolejne miliony na drogi dla Powiatu Wągrowieckiego - umowa podpisana!

 

We wtorek 13 lipca Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz Wicestarosta Michał Piechocki podpisali z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim umowę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozbudowy ulicy Grzybowej w Wągrowcu. Zadanie zostanie zrealizowane pod nazwą "Rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)".

Powiat Wągrowiecki otrzyma na to zadanie dofinansowanie w wysokości 1.193.859,64 zł ( jest to 60 % kosztów kwalifikowalnych).

Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji to 2.163.290,59 zł.

- Cieszę się, że to kolejna inwestycja dofinansowana ze środków zewnętrznych. Modernizacja ulicy Grzybowej zwiększy bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu - podkreśla Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc.

W ramach rozbudowy ulicy Grzybowej w Wągrowcu zaprojektowano:

1) ujednolicenie szerokości jezdni ulicy Grzybowej do 5,50 m,
2) przebudowę (korektę) istniejącego skrzyżowania ulicy Grzybowej z ulicą Leśną,
3) na skrzyżowaniu z ulicą Konwaliową, budowa nowego wlotu do ulicy Konwaliowej,
4) na skrzyżowaniu z ulicą Dębińską, dostosowanie do istniejącego skrzyżowania z ulicą Dębińską,
5) budowę nowego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego po lewej stronie jezdni o szerokości 2,00 m,
6) zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi poprzez wykorzystanie i ewentualną korektę odwodnienia istniejącego,
7) zapewnienie obsługi komunikacyjnej oraz dostępności nieruchomości przyległych do drogi publicznej,
8) wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni,
9) utwardzenie zjazdów do posesji,
10) usunięcie kolizji powstałych w związku z inwestycją,
11) wymianę włazów kanałowych,
12) wymianę krawężników drogowych,
13) naprawę spękań i ubytków,
14) instalacja oświetlenia ulicznego,
15) wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Powiat Wągrowiecki otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 60 % inwestycji do przebudowy ulicy Antoniewskiej w Skokach. Wraz z zadaniami gminnymi na drogi w Powiecie Wągrowieckim trafi blisko 13 mln zł.

  • Umowa na przebudowę ul. Grzybowej w Wągrowcu podpisana

 

 

 

 

 

Już wkrótce ruszy rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu

We wtorek 14 września Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc wraz z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Robertem Torzem, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Danuty Królczyk podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym Szymon Włodarczyk na zadanie pod nazwą "Rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)".
 
Całkowita kwota robót to 1.436.381,59 zł. Zadanie to dofinansowywane jest w 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota pochodzi z budżetu powiatu oraz gminy miejskiej Wągrowiec.
 
Zgodnie z podpisaną umową zakończenie robót przewiduje się do 16 czerwca 2022 roku.
 
W ramach rozbudowy ulicy Grzybowej w Wągrowcu zaprojektowano:
- ujednolicenie szerokości jezdni ulicy Grzybowej do 5,50 m,
- przebudowę (korektę) istniejącego skrzyżowania ulicy Grzybowej z ulicą Leśną,
- na skrzyżowaniu z ulicą Konwaliową, budowa nowego wlotu do ulicy Konwaliowej,
- na skrzyżowaniu z ulicą Dębińską, dostosowanie do istniejącego skrzyżowania z ulicą Dębińską,
- budowę nowego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego po lewej stronie jezdni o szerokości 2,00 m,
- zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi poprzez wykorzystanie i ewentualną korektę odwodnienia istniejącego,
- zapewnienie obsługi komunikacyjnej oraz dostępności nieruchomości przyległych do drogi publicznej,
- wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni,
- utwardzenie zjazdów do posesji,
- usunięcie kolizji powstałych w związku z inwestycją,
- wymianę włazów kanałowych,
- wymianę krawężników drogowych,
- naprawę spękań i ubytków,
- instalacja oświetlenia ulicznego,
- wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.
 
  • We wtorek 14 września Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc...
  • We wtorek 14 września Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc...
  • We wtorek 14 września Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc...
  • We wtorek 14 września Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc...
  • We wtorek 14 września Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc...
[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88