[treść archiwalna]

KONKURS EKOLOGICZNY „Czym jest SMOG i jak z nim walczyć”

Organizatorem konkursu jest Powiat Wągrowiecki. Konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Wągrowieckiego.

 1. Celem konkursu jest:
  1. zdobycie wiedzy na temat przyczyn powstawania smogu,
  2. zdobycie wiedzy na temat szkodliwości smogu,
  3. zdobycie wiedzy na temat sposobów walki ze smogiem,
  4. zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych metod edukacji,
  5. rozwijanie szacunku do otaczającego środowiska,
  6. popularyzacja wiedzy i świadomości o wartości jaką jest czyste powietrze,
  7. promowanie zdrowia,
  8. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów,
  9. motywowanie młodzieży do rozwijania pasji,
  10. kształtowanie właściwych postaw ekologicznych,
  11. zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnych zachowań ekologicznych.
 2. Konkurs trwa od 30 października do 5 grudnia 2019 r.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

- klasy VI - VIII szkoły podstawowej,

- klasy I – IV szkoły ponadpodstawowej.

6. Konkurs polega na wykonaniu spotu filmowego o czasie trwania od 2 do 4 minut. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba maksymalnie 7-osobowych (6 uczniów i nauczyciel) drużyn  ze szkoły. Ich zadaniem będzie przygotowanie scenariusza, a następnie nakręcenie filmu. Film powinien wyjaśnić czym jest smog, dlaczego i jak należy z nim walczyć.

Prace konkursowe należy dostarczyć w formie pliku wideo zapisanego w formacie MP4 na adres: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, pokój nr 13 (Kancelaria) w terminie do 5 grudnia 2019r. godz. 15:00 w kopercie z dopiskiem „Konkurs ekologiczny”.

Szczegóły w regulaminie.

  [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88