Debata społeczna dotycząca „Raportu diagnostycznego obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju”

Starosta Wągrowiecki zaprasza do zapoznania się i składania uwag dotyczących „Raportu diagnostycznego obszaru Partnerstwa Razem Dla Rozwoju”. 

Partnerstwo Razem dla Rozwoju jest niezinstytucjonalizowaną formą współpracy 5 jednostek samorządu terytorialnego: Powiatu Wągrowieckiego, Miasta i Gminy Kcynia, Gminy Damasławek, Gminy Wapno oraz Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski.

Celem opracowania raportu jest przedstawienie syntetycznej diagnozy społeczno-gospodarczej i środowiskowo-przestrzennej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju, na potrzeby sporządzenia strategii terytorialnej obszaru na lata 2021-2030, z perspektywą do
2050 r. Diagnoza wykorzystuje podstawowe dane statystyczne, dane i opracowania gminne, badania społeczne i porusza wybrane, najważniejsze dla rozwoju obszaru Partnerstwa zagadnienia.  

Debata w formie zbierania uwag jest prowadzona w terminie do dnia 19.04.2021 r.

Do udziału w procesie konsultacji „Raportu diagnostycznego obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju” zapraszamy mieszkańców, samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych.

W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców obszaru Partnerstwa, konsultacje projektu Raportu diagnostycznego odbywać się będą drogą elektroniczną. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w terminie do dnia 19.04.2021 r., za pomocą formularza dostępnego poniżej, na adres: powiat@wagrowiec.pl

Załączniki:

  • Formularz zgłaszania uwag do projektu Raportu diagnostycznego,
  • Raport diagnostyczny obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88