Powiat Wągrowiecki przystąpił do programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Powiat Wągrowiecki przystąpił do programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i w ramach zadania 2.4  Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie otrzymał dofinansowanie w wysokości 439.296 zł przeznaczone na otoczenie kompleksową opieką dzieci wymagające pomocy ze strony specjalistów oraz ich rodzin.

Program będzie realizowany w latach 2022-2026 przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Wągrowcu. W ramach zadania Poradnia organizować będzie zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, oraz innych specjalistów. Dla rodziców i opiekunów organizowane będą spotkania i konsultacje dotyczące ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Podejmowane działania ukierunkowane będą na stymulowanie dziecka w jego wczesnym etapie rozwoju, co ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie przez nie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w dorosłości.

Procedura naboru: 

1.Wniosek o objęcie programem wraz załącznikami należy składać osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wągrowcu, ul. Wierzbowa lub umieszczając
w skrzynce podawczej.

2.O zakwalifikowaniu się dziecka powiadomimy telefonicznie/e-mailowo.

3.Wnioski niekompletne, błędnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

4.Wzór wniosku znajduje się poniżej.

Wnioski przyjmowane będą do 31 maja; kolejny termin naboru planowany jest do 31 sierpnia bieżącego roku.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88