XX - lecie sołectwa Redgoszcz

7 czerwca 2002 roku utworzone zostało sołectwo Redgoszcz. Uchwała o utworzeniu sołectwa przez Radę Gminy Wągrowiec została podjęta w grudniu 2001 roku.
 
Pierwszym sołtysem był Lech Hekiert, funkcje tę pełnił 1 rok i 5 miesięcy. Jego następcą został Benedykt Witt, który sołectwem kieruje po dzień dzisiejszy. Sołectwo przez lata uległo wielkiemu przeobrażeniu między innymi poprzez: ułożenie asfaltu w kierunku Rąbczyna, założenie placu zabaw, budowę wigwamu rekreacyjnego z zagospodarowaniem zieleni. Skanalizowano całą wieś i podłączono do oczyszczalni ścieków wybudowanej w Redgoszczy, rozprowadzono przez wieś światłowód i wiele innych inicjatyw. Sponsorem i fundatorem wielu przedsięwzięć w Redgoszczy jest Waldemar Chudzik, właściciel firmy UPH Import-Exsport, dzięki któremu udało się ustawić nowy krzyż w miejsce starego oraz wyremontować figurę Matki Boskiej, doposażyć wigwam w stoły, ławki oraz stół do tenisa stołowego inne.
Pan Waldemar przez lata wspiera imprezy cykliczne dla dzieci i inne. Jubileusz dwudziestolecia był okazją do zorganizowania festynu połączonego z Dniem Dziecka.
Na zaproszenie sołtysa do Redgoszczy przybyli: Michał Piechocki - Wicestarosta, Krystyna Urbańska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Jerzy Łukaszczyk - zastępca Wójta Gminy Wągrowiec, Grażyna Zjawińska - radna Gminy Wągrowiec oraz Małgorzata Bejma i Monika Kubalewska - kierownicy referatów Urzędu Gminy w Wągrowcu. Samorządowcy złożyli gratulacje sołtysowi i całej społeczności Redgoszczy.
Dzień 11 czerwca 2022 roku jest dniem szczególnym bowiem obok jubileuszu sołectwa, pan Waldemar Chudzik otrzymał nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego, przyznaną przez Zarząd Powiatu, na wniosek Przemysława Majchrzaka - Wójta Gminy Wągrowiec oraz sołectwa Redgoszcz.
Po części oficjalnej prowadząca zaprosiła wszystkich obecnych do wspólnego świętowania, na dzieci czekały zabawy i konkurencje sportowe, zamek dmuchany, wóz bojowy z OSP Łekno , radiowóz z KPP w Wągrowcu, wata cukrowa, kiełbaski z grilla i inne.
Dorośli obok wytchnienia i relaksu na świeżym powietrzu mogli częstować się domowymi wypiekami , herbatą, kawą, i kiełbaskami z grilla.
Sołtys Benedykt Witt w swoim wystąpieniu podkreślił zaangażowanie mieszkańców w różne prace na rzecz sołectwa, dziękował za aktywność.
 
Tekst i fot. Krystyna Urbańska
Na zdjęciu od lewej: Waldemar Chudzi, Wicestarosta Michał Piechocki i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krystyna Urbańska.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88