Komunikat dla organizacji pozarządowych

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu ,,Rocznego Program Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok’’, zwracamy się do przedstawicieli organizacji pozarządowych z prośbą o przygotowanie w formie pisemnej na załączonym formularzu informacji dotyczących:

- propozycji zadań do realizacji w 2023 roku,

- szacunkowych kosztów ich realizacji,

- rezultatów z realizacji zadania publicznego,

- ewentualnych uwag i sugestii dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy tworzonego zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z poz. 1057 ze zm.).

Wypełniony formularz zgłaszania propozycji priorytetowych zadań publicznych proszę przesłać drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia,

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec

lub drogą elektroniczną na e-mail: oz@wagrowiec.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2022r.

Szczegóły w załącznikach.

 

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88