Uroczyste apele na zakończenie roku szkolnego

W piątek 24 czerwca we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022.

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół w Gołańczy, gdzie wręczył przyznaną przez Zarząd Powiatu, Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego wicedyrektor szkoły Barbarze Krajniak - Vinke. W apelu w ZS w Gołańczy uczestniczyła również Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Osuch oraz Członek Zarządu Andrzej Wieczorek. Jan Maćkowiak – prezes PCK w Wągrowcu wręczył odchodzącej na emeryturę wicedyrektor "Bursztynowe Serce" za wieloletnią pomoc w promowaniu honorowego dawstwa i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wicestarosta Michał Piechocki odwiedził uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. W uroczystości w SOSW udział wzięła Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Karolina Krenz. Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego Małgorzata Osuch oraz Członek Zarządu Powiatu Andrzej Wieczorek uczestniczyli w uroczystościach w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy. W Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu Powiat Wągrowiecki reprezentował Członek Zarządu Powiatu Robert Woźniak, a Członek Zarządu Jerzy Springer w Zespole Szkół nr 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie odwiedziła Skarbnik Powiatu Ewa Szczepaniak.

We wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki rok szkolny 202/2021 ukończyło łącznie 2326 uczniów:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - 1028
Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - 650
I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 305
Zespół Szkół w Gołańczy - 122
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 32
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - 85
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wagrowcu - 104

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88