Strategia rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2023 roku - warsztaty

W środę 23 listopada 2022 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu odbyły się II warsztaty w ramach opracowywanego programu rozwoju pn. „Strategia rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2023 roku".

W spotkaniu udział wzięli Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki, radni Rady Powiatu Wągrowieckiego, przedstawiciele miast i gmin powiatu, dyrektorzy  jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

Beata Jessa – Kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego przedstawiła zakres zaawansowania prac nad nową strategią powiatu oraz harmonogram dalszych działań.

Ekspert zewnętrzny - Anna Żabińska-Pioterek, biorąca udział  w pracach nad strategią, omówiła wnioski z przeprowadzonej diagnozy społeczno - gospodarczej powiatu wągrowieckiego oraz zaprezentowała wyniki badań ankietowych przeprowadzonych m.in. wśród mieszkańców powiatu wągrowieckiego oraz młodzieży. Podczas spotkania doprecyzowano także zapisy dotyczące celów strategicznych.  Uczestnicy warsztatów dyskutowali również nad kierunkami rozwoju powiatu wągrowieckiego do 2030 roku.

  • Strategia rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2023 roku - warsztaty w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu
  • Strategia rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2023 roku - warsztaty w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu
  • Strategia rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2023 roku - warsztaty w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu
  • Strategia rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2023 roku - warsztaty w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu
  • Strategia rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2023 roku - warsztaty w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88