Otwarcie ścieżki rowerowej Wągrowiec - Pokrzywnica

Nowa ścieżka rowerowa połączyła Wągrowiec z Pokrzywnicą. Trasa biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241.
 
14 marca 2023 r. w oficjalnym otwarciu ścieżki wzięli udział: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, zastępca Wójta Gminy Wągrowiec Jerzy Łukaszczyk, zastępca Burmistrza Miasta Wągrowca Remigiusz Priebe, dyrektor WZDW w Poznaniu Paweł Katarzyński, zaproszeni goście oraz sołtys i mieszkańcy sołectwa Wiatrowiec.
 
Dzięki współdziałaniu Samorządów Województwa Wielkopolskiego oraz Miasta Wągrowca i Gminy Wągrowiec zrealizowano inwestycję tak bardzo oczekiwaną przez mieszkańców, służącą zarówno poprawie bezpieczeństwa rowerzystów, komfortu jazdy kierowców, jak i zwiększeniu atrakcyjności turystycznej naszego regionu.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu opracował projekt budowlany oraz zrealizował zdanie w ramach programu budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego.
 
Ważne liczby:
• Długość nowej ścieżki: 1,65 km
• Szerokość: 2,5 metra
• Całkowita wartość projektu: 2 017 104,42 złotych
• Udział finansowy Województwa Wielkopolskiego: 1 008 552,22 zł
• Udział finansowy Gminy Wągrowiec – 504 276,10 zł
• Udział finansowy Miasta Wągrowca – 504 276,10 zł