Etap powiatowy XVII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej

W piątek 17 marca 2023 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbył się etap powiatowy XVII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej, która organizowana jest corocznie pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorami Olimpiady na szczeblu powiatowym był Powiat Wągrowiecki oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu. Patronat medialny sprawowało radio Wasze Radio FM. Olimpiadę otworzył Wicestarosta Michał Piechocki.

Celem Olimpiady było propagowanie prawa konsumenckiego wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego i zwiększenie ich świadomości w zakresie praw konsumentów.

Do udziału w etapie powiatowym Olimpiady zakwalifikowało się 23 uczniów ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki, którzy wyłonieni zostali w eliminacjach szkolnych. Ostatecznie do finału powiatowego, który polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, przystąpiło 21 uczniów z następujących szkół:

- Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu –  5 uczniów,

- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu –  6 uczniów,

- Zespół Szkół w Gołańczy –  4 uczniów,

- MOS Gołańcz – 3 uczniów,

- MOW Antoniewo –  3 uczniów.

Opiekę nad swoimi wychowankami w czasie Olimpiady sprawowali nauczyciele:

Danuta Białecka - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu,

Katarzyna Koperska – Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu,

Karina Belter – Zespół Szkół w Gołańczy,

Krzysztofa Zielińska - MOS Gołańcz,

Sylwia Widzińska – MOW Antoniewo

Po sprawdzeniu wyników, Powiatowa Komisja Konkursowa w składzie:

- Katarzyna Kubacka – Powiatowy Rezcznik Konsumentów - przewodnicząca komisji

- Olga Bijan - sekretarz

- Justyna Krysztofiak – członek Komisji

- Izabela Marcinkowska - członek Komisji

- Cezary Kucharski – członek Komisji

- Joanna Heckert – członek Komisji

- Wojciech Kotarba – przedstawiciel konsumentów

ogłosiła wyniki:

I miejsce – Tomasz Kalka - Zespół Szkól nr 2 w Wągrowcu,

II miejsce – Franciszek Nowak - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu,

III miejsce –  Dominik Bednarz - Zespół Szkół w Gołańczy, 

IV miejsce – Klaudia Sytek - Zespół Szkól nr 1 w Wągrowcu,

V miejsce – Oskar Łochyński - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Wągrowiecki, które wręczone zostały przez Wicestarostę Michała Piechockiego oraz Dagmarę Kożuszko – Przewodniczącą Stałego Sądu Polubownego w Poznaniu. Wszyscy uczniowie biorący udział w etapie powiatowym otrzymali również drobne upominki powiatowe. Podziękowania za wkład w przygotowanie ich do udziału w olimpiadzie otrzymali także opiekunowie.

Do finału wojewódzkiego XVII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej zakwalifikowali się: Tomasz Kalka, Franciszek Nowak, Dominik Bednarz i Klaudia Sytek.

Finał Wojewódzki odbędzie się 19 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

- Powiatowa Komisja Konkursowa składa serdeczne podziękowania: władzom Powiatu Wągrowieckiego, wszystkim uczestnikom etapu powiatowego XVII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, opiekunom, radiu Wasze Radio FM - podkreśla Powiatowy Rzecznik Konsumentów Katarzyna Kubacka.

Finalistom życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim.

Do zobaczenia za rok!