ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI W 2023 ROKU

W Powiecie Wągrowieckim już drugi rok z rzędu nie ma okulisty na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aktualnie usługi z okulistyki są świadczone przez placówki w Wągrowcu tylko komercyjnie.

Dużą część naszego społeczeństwa, w tym emerytów, rencistów, a także osób niewidomych i niedowidzących, nie stać na prywatną wizytę specjalistyczną. Mając na względzie zdrowie naszych mieszkańców, Starosta Wągrowiecki wielokrotnie zwracał się do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o ogłoszenie uzupełniającego postępowania konkursowego w zakresie świadczeń okulistycznych.        

Świadczenia w tym zakresie na terenie województwa wielkopolskiego są zabezpieczone poprzez umowy wieloletnie, trwające do końca czerwca 2023 r. Po ich zakończeniu, zostanie podjęta decyzja o nowym terminie ogłoszenia postępowań konkursowych.            

W trakcie trwania umów Fundusz ogłasza uzupełniające postępowania konkursowe m. in. w celu zabezpieczenia pacjentom dostępu do świadczeń. Uzyskaliśmy wyjaśnienia z Funduszu, iż mimo ogłoszonego uzupełniającego postępowania konkursowego, ze względu na brak zainteresowania ze strony okulistów, nie wpłynęła żadna oferta. Oddział Funduszu poinformował nas, że będąc płatnikiem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może wyłącznie dokonywać rozliczeń w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych i nie ma możliwości refundacji kosztów prywatnych wizyt lekarskich.    

Wobec powyższego w załączeniu publikujemy wykaz okulistów realizujących świadczenie na terenie sąsiadujących powiatów, ze wskazaniem adresów oraz ich telefonów. Ponadto wykaz wszystkich realizatorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie okulistyki dostępny jest na stronie WOW NFZ: www.nfz-poznan.pl  w zakładce: „Gdzie się leczyć – Informator"

Aktualności - zdjęcie ilustracyjne, fot. pixabay.com

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88