Starosta Tomasz Kranc oraz Wójt Przemysław Majchrzak odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

W piątek 17 marca 2023 roku w sali wiejskiej w Grylewie odbyły się uroczyste obchody Dnia Sołtysa Gminy Wągrowiec.

Na spotkanie sołtysów i gości zaprosił Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak oraz Prezes Koła Gminnego Sołtysów Gminy Wągrowiec Leszek Łochowicz. W uroczystości uczestniczyli m. in.  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Grzegorz Piechowiak, Poseł na Sejm RP Marcin Porzucek, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krystyna Urbańska.

Podczas uroczystości Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc został uhonorowany Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznanym przez Prezydenta RP. Taki sam medal otrzymał również wójt Przemysław Majchrzak.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w  1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w  okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez:

1) pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,
2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
3) aktywną działalność zawodową i społeczną,
4) twórczość naukową, literacką i artystyczną
– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w  tym w szczególności budowania  wspólnoty  obywatelskiej  Polaków  i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej  Polskiej  poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów. 

 

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88