16 listopada - dziś Międzynarodowy Dzień Tolerancji

W 1995 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustaliło, że 16 listopada będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Wybór daty nie jest przypadkowy – 16 listopada 1995 roku, tuż przed końcem Międzynarodowego Roku Tolerancji, państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Międzynarodowy Dzień Tolerancji jest świętem szacunku, akceptacji i uznania różnorodności kultur na świecie. 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego w składzie Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki oraz Członkowie: Robert Woźniak, Jerzy Springer i Andrzej Wieczorek, uczcił dziś Międzynarodowy Dzień Tolerancji razem z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu. Danuta, Karolina, Agnieszka, Malwina i Krzysztof wraz z instruktor terapii Marleną Dutkiewicz odwiedzili dziś Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, by podkreślić wagę święta, przekazali również na ręce Starosty Tomasza Kranca piękną pracę zbiorową.