25 lat Powiatu Żnińskiego

W piątek 17 listopada 2023 r. w Miejskim Domu Kultury w Barcinie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia samorządu Powiatu Żnińskiego.

W wydarzeniu wzięli udział: Dyrektor Biura Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Grzegorz Roszak, Przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dr Andrzej Potoczek, starostowie z terenu województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, w tym Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, wójtowie i burmistrzowie oraz przewodniczący rad gmin i rad miejskich z terenu Powiatu Żnińskiego, radni Rady Powiatu w Żninie wszystkich VI kadencji, przedstawiciele służb i straży, Zasłużeni dla Powiatu Żnińskiego oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu.

Podczas uroczystości Grzegorz Roszak – dyrektor biura Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Zbigniew - Jaszczuk Starosta Żniński wręczyli Beacie Czaczyk oraz Barbarze Filipiak honorowe odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Następnie Józefa Błajet - Przewodnicząca Rady Powiatu w Żninie oraz Starosta Zbigniew Jaszczuk, w imieniu Rady Powiatu w Żninie wręczyli tytuły Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego. W tym roku tytuły te otrzymali: Teresa Paliwoda, Zbigniew Zwierzykowski oraz Klub HDK-PCK "Strażak" w Rogowie. 

W dalszej części uroczystości w podziękowaniu za współpracę, wkład w rozwój Powiatu Żnińskiego oraz zaangażowanie i umacnianie samorządności lokalnej, a także owocną pracę dla dobra wspólnego Starosta Żniński oraz Przewodnicząca Rady Powiatu w Żninie wręczyli okolicznościowe podziękowania oraz pinsy 25-lecia Powiatu Żnińskiego.

25-lecie samorządu Powiatu Żnińskiego uświetnił występ Chóru Kameralnego „Cantus Amici”. Życzenia mieszkańcom Powiatu Żnińskiego złożył współtwórca reformy samorządowej z 1998 roku prof. Jerzy Buzek.

Źródło: znin.pl

 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe
 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe
 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe
 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe
 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe
 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe
 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe
 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe
 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe
 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe
 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe
 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe
 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe
 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe
 • 25 lat Powiatu Żnińskiego - uroczystości jubileuszowe

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88