Umowa na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo podpisana

W poniedziałek 11 grudnia podpisana została umowa nana remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m”.

Umowę podpisał Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Ewy Szczepaniak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Torz oraz wykonawca zadania Szymon Włodarczyk - Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe. W spotkaniu uczestniczył również Jakub Zadroga z PZD. Kwota, na jaką została podpisana umowa z wykonawcą to 1.499.622,75 zł.

Przypomnijmy, Powiat Wągrowiecki otrzymał na remont tej drogi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych. 24 października 2023 roku Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki oraz Skarbik Powiatu Ewa Szczepaniak podpisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m". 

Remont drogi powiatowej nr 1602P obejmuje odcinek o długości 990 m. W ramach zadania ułożone zostaną nowe warstwy bitumiczne oraz wymiana uszkodzonych krawędzi drogi. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze utwardzone o szerokości 1,0 m. Celem prac remontowych  jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, naprawa uszkodzonej nawierzchni, usprawnienie odprowadzanie wód deszczowych z korony jezdni. Termin wykonania prac przewidziano na maj 2024 r.

  • Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo
  • Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo
  • Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo
  • Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej nr 1602 P na odcinku Kopaszyn – Grylewo

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88