Dotacja od powiatu wągrowieckiego na zakup samochodu dla WTZ w Gołańczy

W  poniedziałek 5 lutego 2024 roku Starosta Wągrowiecki wraz z członkiem Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Robertem Woźniakiem przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Ewy Szczepaniak podpisali umowę o przekazaniu dotacji dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” im. Karola Marcinkowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy”.

Dotacja w kwocie 42.000,00 zł pochodząca ze środków Powiatu Wągrowieckiego stanowić będzie wkład własny, którego zabezpieczenie jest konieczne do ubiegania się przez Stowarzyszenie o dotację ze środków PEFRON na ww. cel. Dodatkowo udział we wkładzie własnym zadeklarowały Miasto i Gmina Gołańcz oraz Gmina Damasławek - obie gminy po 15.000,00 zł.

Ze strony Stowarzyszenia umowę podpisały: Henryka Nowak – Tańska - Prezes Stowarzyszenia oraz Renata Rakowicz – skarbnik Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyły również: kierownik WTZ Gołańcz Barbara Senger oraz kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego Beata Jessa.

  • Dotacja od powiatu wągrowieckiego na zakup samochodu dla WTZ w Gołańczy
  • Dotacja od powiatu wągrowieckiego na zakup samochodu dla WTZ w Gołańczy
  • Dotacja od powiatu wągrowieckiego na zakup samochodu dla WTZ w Gołańczy

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88