Przyszłość połączenia kolejowego między Poznaniem a Nakłem, przez Wągrowiec, Gołańcz, Kcynię, Paterek i Nakło

W poniedziałek 25 marca 2024 r. Michał Piechocki – Wicestarosta i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja„ wraz z  Beatą Jessą – kierownikiem Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego, wzięli udział w konferencji dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej w powiecie nakielskim, która odbyła się w Nakle. 

W spotkaniu, które prowadził wicestarosta nakielski Tomasz Miłowski, wzięli również udział posłowie na Sejm RP Agnieszka Kłopotek i Krzysztof Paszyk, członkowie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dariusz Kurzawa - Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Aneta Jędrzejewska Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zastępca burmistrza Nakła Krzysztof Błoński, burmistrzowie: Kcyni Rafał Heftowicz, Gołańczy Mieczysław Durski i Janowca Wielkopolskiego Leszek Grzeczka, zastępca dyrektora Departamentu Transportu UM Województwa Wielkopolskiego Włodzimierz Finke oraz dyrektor Departamentu Transportu UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wiktor Plesiński, przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Weronika Karbowiak, Iwona Wacławiak oraz dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy Piotr Kwabiszewski, radny Rady Powiatu Nakielskiego Ryszard Bagnerowski i inni zgromadzeni goście i media.

Głównym tematem spotkania było ustalenie jak będzie wyglądała przyszłość połączenia kolejowego między Poznaniem a Nakłem, przechodzącego przez Wągrowiec, Gołańcz, Kcynię, Paterek i Nakło.

Województwo Wielkopolskie posiada już dokumentację techniczną na przebudowę odcinka linii kolejowej nr 356 Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa o długości 24 km i jest gotowe do ogłaszanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Aby połączenie doszło do skutku należy także przebudować 8 km odcinek linii po stronie województwa kujawsko – pomorskiego do Kcyni. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego posiada sporządzone studium wykonalności dla tej inwestycji, lecz nie zabezpieczył środków finansowych na jej realizację. Z kolei Wielkopolska posiada środki finansowe na realizację zadania na odc. Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa w ramach środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Inwestycja ta znajduje się również na liści podstawowej Krajowego Planu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). W dokumencie tym ujęty jest również odcinki linii kolejowej do Kcyni i dalej do Nakła lecz znajdują się na liście rezerwowej projektów. Województwo kujawsko-pomorskie i PKP PLK nie zabezpieczyło udziału własnego finansowania. 

Remontu wymaga również odcinek krajowej linii kolejowej nr 281 Kcynia – Nakło o długości 18 km. 
Do przywrócenia ruchu kolejowego potrzebne jest wybranie operatora tych przewozów oraz zapewnienie dofinansowania. Województwo kujawsko-pomorskie podejmie próbę podpisania listu intencyjnego z udziałem stron w celu przywrócenia połączeń kolejowych.
Obecnie na linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Poznań kursuje 21 par pociągów, a na odcinku Poznań – Gołańcz 5 par pociągów. Połączenie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko  mieszkańców naszego Powiatu, o  czym wspomniał uczestniczący również w konferencji Pan Włodzimierz Finke, zastępca dyrektora Departamentu Transportu UM Województwa Wielkopolskiego. 

  • Konferencja w Nakle
  • Konferencja w Nakle
  • Konferencja w Nakle
  • Konferencja w Nakle

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88