Finał XVIII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej

17 kwietnia 2024 r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbył się finał XVIII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej.
 
Po raz kolejny uczniowie wielkopolskich szkół ponadpodstawowych wykazali się wiedzą z zakresu ochrony najsłabszych uczestników rynku. Olimpiada została objęta honorowym patronatem: Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
46 finalistów  olimpiady zmierzyło się z 70 pytaniami z zakresu prawa konsumenckiego. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Prezesa UOKiK, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
Powiat wągrowiecki w finale wojewódzkim reprezentowali: Oskar Łochyński - Zespół Szkól nr 2 w Wągrowcu, Jagoda Karpińska - Liceum Ogólnokształcące w Antoniewie, Dominik Bednarz z Zespołu Szkół w Gołańczy oraz Klaudia Sytek z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.