Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa zadania: „Organizacja specjalistycznych usług indywidualnych oraz grupowych kompensujących deficyty i wspierających rozwój podopiecznych pieczy zastępczej, przygotowujące podopiecznych pieczy zastępczej do samodzielnego życia oraz wzmacniające osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenia”.

Szczegółowe informacje w załączniku.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88