Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP

W piątek 14 czerwca 2024 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży szkolnej, zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu. Honorowy patronat nad konkursami sprawował Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc.

Nagrody wręczyli Wicestarosta Jerzy Springer i dyrektor PUP Beata Korpowska. 

𝐏𝐨𝐰𝐢𝐚𝐭𝐨𝐰𝐲 𝐊𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬 ❞𝐌Ł𝐎𝐃𝐘 𝐏𝐑𝐙𝐄𝐃𝐒𝐈𝐄̨𝐁𝐈𝐎𝐑𝐂𝐀 𝐈𝐕❞ 𝐝𝐥𝐚 𝐦ł𝐨𝐝𝐳𝐢𝐞𝐳̇𝐲 𝐳𝐞 𝐬𝐳𝐤𝐨́ł 𝐩𝐨𝐧𝐚𝐝𝐩𝐨𝐝𝐬𝐭𝐚𝐰𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡
Celem Konkursu było: zainteresowanie uczniów tematyką rynku pracy, popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości i umiejętności, promowanie postaw przedsiębiorczych oraz upowszechnienie idei tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zadaniem konkursowym dla uczniów było zaprezentowanie swego pomysłu na działalność gospodarczą w 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐞 𝐁𝐈𝐙𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐋𝐀𝐍𝐔.

N𝐚 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬 𝐰𝐩ł𝐲𝐧𝐞̨ł𝐨 𝟏𝟐 𝐩𝐫𝐚𝐜 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 𝐨𝐝 𝐮𝐜𝐳𝐧𝐢𝐨́𝐰 𝐳 𝐝𝐰𝐨́𝐜𝐡 𝐰𝐚̨𝐠𝐫𝐨𝐰𝐢𝐞𝐜𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐨𝐬𝐭𝐞𝐤 𝐨𝐬́𝐰𝐢𝐚𝐭𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡: 𝐙𝐞𝐬𝐩𝐨ł𝐮 𝐒𝐳𝐤𝐨́ł 𝐧𝐫 𝟏 𝐢 𝐙𝐞𝐬𝐩𝐨ł𝐮 𝐒𝐳𝐤𝐨́ł 𝐧𝐫 𝟐 𝐰 𝐖𝐚̨𝐠𝐫𝐨𝐰𝐜𝐮.

Komisja konkursowa przy swej ocenie brała pod uwagę: innowacyjność pomysłu, realność założeń marketingowych przedsięwzięcia, realność założeń finansowych przedsięwzięcia, pozytywny wpływ przedsięwzięcia na rynek pracy, trwałość przedsięwzięcia i perspektywy rozwoju  (rentowność, płynność).
Komisja oceniająca prace konkursowe w składzie:
- Beata Korpowska  - dyrektor PUP Wągrowiec /przewodnicząca Komisji/,
- Izabella Głomb - specjalista ds. programów Referatu ds. rynku pracy PUP Wągrowiec,
- Magdalena Ewertowska  - specjalista ds. programów Referatu ds. rynku pracy PUP Wągrowiec,
- Natalia Bartkowiak  - pomoc administracyjna Referatu ds. rynku pracy PUP Wągrowiec,
- Sławomir Maciaszek - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Wągrowiec,
przyznała 𝟑 𝐧𝐚𝐠𝐫𝐨𝐝𝐲 𝐠ł𝐨́𝐰𝐧𝐞 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝟐 𝐰𝐲𝐫𝐨́𝐳̇𝐧𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚.

𝐍𝐀𝐆𝐑𝐎𝐃𝐘 𝐆Ł𝐎́𝐖𝐍𝐄: 
𝐈 𝐍𝐀𝐆𝐑𝐎𝐃𝐀 - 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐌𝐞𝐢𝐤, projekt:  "Psia łapka", Zespół Szkół nr 2 im. ppłk dr Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, nauczyciel prowadzący: Katarzyna Koperska 
𝐈𝐈 𝐍𝐀𝐆𝐑𝐎𝐃𝐀 - 𝐌𝐚𝐭𝐞𝐮𝐬𝐳 𝐍𝐚𝐣𝐝𝐞𝐫, projekt: Sklep internetowy "GIFTLAND", Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu
nauczyciel prowadzący: Marzena Smolińska   
𝐈𝐈𝐈 𝐍𝐀𝐆𝐑𝐎𝐃𝐀 - 𝐌𝐢𝐤𝐨ł𝐚𝐣 𝐏𝐫𝐨𝐤𝐨𝐩𝐢𝐚𝐤, projekt: "Powrót może być lepszy", Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu
nauczyciel prowadzący: Kamila Leszczyńska-Skibińska
𝐖𝐘𝐑𝐎́𝐙̇𝐍𝐈𝐄𝐍𝐈𝐀:
𝐉𝐚𝐠𝐨𝐝𝐚 𝐒𝐳𝐲𝐦𝐜𝐳𝐲𝐤 - projekt:  Salon groomerski "Dog Luxury", Zespół Szkół nr 2 im. ppłk dr Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
nauczyciel prowadzący: Katarzyna Koperska 
𝐀𝐠𝐚𝐭𝐚 𝐃𝐚̨𝐛𝐫𝐨𝐰𝐬𝐤𝐚 - projekt:  Psie przedszkole "PSIEDSZKOLE", Zespół Szkół nr 2 im. ppłk dr Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
nauczyciel prowadzący: Katarzyna Koperska 

𝐏𝐨𝐰𝐢𝐚𝐭𝐨𝐰𝐲 𝐊𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬 𝐏𝐥𝐚𝐬𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐲 ❞𝐌𝐎́𝐉 𝐙𝐀𝐖𝐎́𝐃 𝐏𝐑𝐙𝐘𝐒𝐙Ł𝐎𝐒́𝐂𝐈 𝐈𝐈𝐈❞ 𝐝𝐥𝐚 𝐮𝐜𝐳𝐧𝐢𝐨́𝐰 𝐳 𝐨𝐬𝐭𝐚𝐭𝐧𝐢𝐜𝐡 𝐤𝐥𝐚𝐬 𝐬𝐳𝐤𝐨́ł 𝐩𝐨𝐝𝐬𝐭𝐚𝐰𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡

Celem Konkursu było: zainteresowanie uczniów tematyką rynku pracy, popularyzacja wiedzy na temat zawodoznawstwa, rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników inspirowanych światem zawodów, rozwijanie wśród młodzieży kreatywności i innowacyjności 
Zadaniem konkursowym dla uczniów było zaprezentowanie w formie plakatu swego pomysłu na istniejący lub wymyślony przez ucznia zawód przyszłości; jego środowisko pracy oraz umiejętności i kwalifikacje z nim związane. 

𝐍𝐚 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬 𝐰𝐩ł𝐲𝐧𝐞̨ł𝐨 𝐚𝐳̇ 𝟔𝟎 𝐩𝐫𝐚𝐜 𝐨𝐝 𝐮𝐜𝐳𝐧𝐢𝐨́𝐰 𝐳 𝐤𝐥𝐚𝐬 𝟕 𝐢 𝟖 𝐳𝐞 𝐬𝐳𝐤𝐨́ł 𝐩𝐨𝐝𝐬𝐭𝐚𝐰𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 𝐳: 𝐖𝐚̨𝐠𝐫𝐨𝐰𝐜𝐚 (3 prace), 𝐆𝐨ł𝐚𝐧́𝐜𝐳𝐲 (41 prac), 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐬ł𝐚𝐰𝐤𝐚 (7 prac), 𝐌𝐢𝐞𝐬́𝐜𝐢𝐬𝐤𝐚 (2 prace), 𝐒𝐦𝐨𝐠𝐮𝐥𝐜𝐚 (1 praca), 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐤𝐨𝐰𝐚 (5 prac) 𝐢 𝐍𝐢𝐞𝐦𝐜𝐳𝐲𝐧𝐚 (1 praca).
Komisja konkursowa przy swej ocenie brała pod uwagę: zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką; inwencję, oryginalność i pomysłowość przedstawianego tematu; jakość wykonania pracy i estetykę.
Komisja w składzie: Jerzy Springer - Wicestarosta (przewodniczący Komisji),   
2.Beata Korpowska - dyrektor PUP Wągrowiec,
3.Małgorzata Gogolewska - doradca zawodowy Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Wągrowiec,
4.Sławomir Maciaszek - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Wągrowiec,
dokonała  wyboru 𝐧𝐚𝐣𝐥𝐞𝐩𝐬𝐳𝐲𝐜𝐡 𝟏𝟑 𝐩𝐥𝐚𝐤𝐚𝐭𝐨́𝐰.

𝐍𝐀𝐆𝐑𝐎𝐃𝐘 𝐆Ł𝐎́𝐖𝐍𝐄:
𝐈 𝐍𝐀𝐆𝐑𝐎𝐃𝐀 - 𝐌𝐞𝐥𝐚𝐧𝐢𝐢𝐚 𝐉𝐚𝐫𝐨𝐬𝐡𝐞𝐧𝐤𝐨, zawód: Tancerka, Szkoła Podstawowa w Niemczynie, nauczyciel prowadzący: Magdalena Rozmarynowska   
𝐈𝐈 𝐍𝐀𝐆𝐑𝐎𝐃𝐀 - 𝐌𝐚𝐣𝐚 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐨𝐫𝐬𝐤𝐚, zawód: Fotograf, Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy, nauczyciel prowadzący: Beata Okuniewska-Kryskowiak  
𝐈𝐈𝐈 𝐍𝐀𝐆𝐑𝐎𝐃𝐀 - 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐒𝐦𝐨𝐥𝐚𝐧𝐨𝐰𝐢𝐜𝐳, zawód: Analityczka Cyber Miasta, Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy, nauczyciel prowadzący: Elżbieta Janowiak 
𝐖𝐘𝐑𝐎́𝐙̇𝐍𝐈𝐄𝐍𝐈𝐀:
𝐎𝐬𝐤𝐚𝐫 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐫𝐬𝐤𝐢 - zawód: Rakietowy jeździec, Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy, nauczyciel prowadzący: Beata Okuniewska - Kryskowiak  
𝐍𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐋𝐢𝐧𝐞𝐭𝐭𝐲 - zawód: Rolnik, Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, nauczyciel prowadzący: Magdalena Rozmarynowska 
𝐎𝐥𝐢𝐰𝐢𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐫𝐬𝐤𝐢 - zawód: Podwodny kucharz, Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy, nauczyciel prowadzący: Beata Okuniewska-Kryskowiak  
𝐋𝐞𝐧𝐚 𝐉𝐚𝐧𝐨𝐰𝐢𝐚𝐤 - zawód: Projektant zero waste. Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy, nauczyciel prowadzący: Elżbieta Janowiak 
𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐭 - zawód: Funkcjonariusz Straży Granicznej, Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy
nauczyciel prowadzący: Beata Okuniewska-Kryskowiak  
𝐈𝐳𝐚𝐛𝐞𝐥𝐚 𝐖𝐢𝐥𝐤 - zawód: Nurek, Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, nauczyciel prowadzący: Magdalena Rozmarynowska 
𝐁ł𝐚𝐳̇𝐞𝐣 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐞 - zawód: Kucharz, Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, nauczyciel prowadzący: Magdalena Rozmarynowska 
𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐏𝐚𝐰ł𝐨𝐰𝐬𝐤𝐚 - zawód: Oceanolog, Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy, nauczyciel prowadzący: Beata Okuniewska - Kryskowiak  
𝐙𝐨𝐟𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐤𝐨𝐰𝐢𝐞𝐜𝐤𝐚 - zawód: Influencer, Szkoła Podstawowa im. ppłk Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy, nauczyciel prowadzący: Beata Okuniewska-Kryskowiak  
𝐖𝐨𝐣𝐜𝐢𝐞𝐜𝐡 𝐂𝐡𝐨𝐥𝐞𝐰𝐢𝐧́𝐬𝐤𝐢 - zawód: Mechanik samochodowy, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Morakowie, nauczyciel prowadzący: Beata Okuniewska-Kryskowiak 

 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP
 • Podsumowanie powiatowych konkursów dla młodzieży zorganizowanych przez PUP

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88