Komisja Konkursowa informuje o terminie otwarcia złożonych ofert

Komisja Konkursowa, powołana w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024 r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, informuje o terminie otwarcia złożonych ofert. 

Komisja Konkursowa powołana w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2024 r. o godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Jerzy Springer

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88