Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej przy ZOZ w Wągrowcu kadencji 2024 – 2029

We wtorek 9 lipca 2024 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu kadencji 2024 – 2029. 
 
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym dyrektora ZOZ. Na wstępie Natalia Pałczyńska - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego powołała, na mocy uchwały NR III/29/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2024 roku, nową Radę Społeczną, w skład której wchodzą: Przewodniczący – Tomasz Kranc, Przedstawiciel Wojewody – Małgorzata Bejma, Członkowie: Urszula Wierzbicka, Anna Twardowska, Radosław Ewertowski, Aneta Jung, Leszek Baczyński, Anna Grzewińska, Arkadiusz Piekutowski, Łucja Wicher, Hubert Czarnecki, Grzegorz Bałdyga, Iwona Tyll, Kinga Kluczyńska, Alicja Żabska-Szymańska.
W dalszej części posiedzenia ,,nowa Rada” zajęła się bieżącymi sprawami, m.in.: zapoznała się z aktualnym wynikiem finansowym oraz wykonaniem świadczeń zdrowotnych w I półroczu 2024 roku. Ponadto rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym ZOZ w Wągrowcu.