Komenda Powiatowa Policji
ul. Taszarowo 11
62-100 Wągrowiec
tel. 67 268 12 10
z tel. stacjonarnych i komórkowych - 997
Strona internetowa: www.wagrowiec.policja.gov.pl
Komendant Powiatowy Policji - insp. Magdalena Sławińska

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Przemysłowa 44
62-100 Wągrowiec
tel. 67 262 18 01
Strona internetowa: www.straz.wagrowiec.pl
e-mail: kppspwagrowiec@psp.wlkp.pl
Komendant Powiatowy - bryg. Zbigniew Dziwulski

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Gnieźnieńska 49
62-100 Wągrowiec
tel./fax 67 268 56 80
Strona internetowa: http://www.psse-wagrowiec.pl/
Dyrektor: mgr farm. Paweł Gilewski

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Gnieźnieńska 49
62-100 Wągrowiec
tel. 67 262 87 90
e-mail: pinb@wagrowiec.pl
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Leszek Dalke

drukuj ()

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888