W skład Starostwa Powiatowego w Wągrowcu wchodzą następujące wydziały:

 1. Wydział Organizacyjny w tym:
  1. Biuro Rady
  2. Sekretariat Starosty
  3. Kancelaria Ogólna
 2. Wydział Finansów w tym: Główny Księgowy
 3. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
 4. Wydział Architektury i Budownictwa
 5. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 6. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w tym:
  1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  2. Kancelaria Geodezyjna
 7. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 8. Wydział Komunikacji
 9. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
 10. Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia
 11. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym:
  1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
  2. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
 12. Zespół Radców Prawnych
 13. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 14. Audytor wewnętrzny
 15. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
 16. Inspektor Ochrony Danych
 17. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

drukuj ()

Koordynator do spraw dostępności

Radosław Kubisz - Sekretarz Powiatu

tel. 67 2680520

e-mail: sekretarz@wagrowiec.pl

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2020-09-28

 

Dane kontaktowe pracowników Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Jednostka organizacyjna

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Starosta Wągrowiecki

Tomasz Kranc

105

+48 67 2620168

Wicestarosta

Michał Piechocki

105

+48 67 2620168

Przewodnicząca Rady Powiatu

Małgorzata Osuch

106

+48 67 2680510

Sekretarz Powiatu

Radosław Kubisz

103

+48 67 2680520

Skarbnik Powiatu

Ewa Szczepaniak

212

+48 67 2680521

Sekretariat Starosty

Anna Chudzińska

105

+48 67 2680515, +48 67 2620168

Sekretariat Starosty

Emilia Kwiatkowska

105

+48 67 2680515, +48 67 2620168

Sekretariat Starosty

Ewa Papierz

105

+48 67 2680515, +48 67 2620168

Punkt Obsługi

Magdalena Budynek
Martyna Dominikowska

1

+48 67 2680541

Wydział Architektury i Budownictwa

Dariusz Przesławski - Kierownik Wydziału

10 a

+48 67 2680553

Wydział Architektury i Budownictwa

Danuta Linetty

11

+48 67 2680552

Wydział Architektury i Budownictwa

Renata Spychała

11

+48 67 2680552

Wydział Architektury i Budownictwa

Monika Kędziora

10

+48 67 2680554

Wydział Architektury i Budownictwa

Marta Grabowska

10

+48 67 2680554

Wydział Architektury i Budownictwa

Agnieszka Rymarczyk

10

+48 67 2680554

Wydział Organizacyjny

Dariusz Trojanowski - Kierownik Wydziału

202a

+48 67 2680530

Wydział Organizacyjny

Ewelina Wójcik (Kancelaria Ogólna, Archiwum zlikwidownych
przedsiębiorstw państwowych)

13a

+48 67 2680533

Wydział Organizacyjny

Kamil Matusiak (Kancelaria Ogólna)

13

+48 67 2680500

Wydział Organizacyjny

Mariola Substyk (Biuro Rady)

107

+48 67 2680511

Wydział Organizacyjny

Ewa Kaczorowska - Z-ca Kierownika Wydziału

201

+48 67 2680534

Wydział Organizacyjny

Małgorzata Kaźmierczak

202

+48 67 2680531

Wydział Organizacyjny

Krzysztof Stachowski

202

+48 67 2680531

Wydział Organizacyjny

Izabela Marcinkowska

101

+48 67 2680508

Wydział Organizacyjny

Łukasz Lemański (informatyk)

 

+48 67 2680571

Wydział Organizacyjny

Jacek Kubisz (informatyk)

 

+48 67 2680571

Wydział Finansów

Lucyna Kotarba (główny księgowy)

210

+48 67 2680522

Wydział Finansów

Elżbieta Torzewska-Jarosz

210

+48 67 2680522

Wydział Finansów

Teresa Kryskowiak, Joanna Szczepaniak

211

+48 67 2680524

Wydział Finansów

Monika Rumińska

211a

+48 67 2680523

Wydział Finansów

Dominika Pewińska

211a

+48 67 2680523

Wydział Finansów

Anna Szymańska

211a

+48 67 2680523

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Małgorzata Klessa - Kierownik Wydziału

208

+48 67 2680536

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Beata Sajewska

209

+48 67 2680537

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Daria Agacińska

209

+48 67 2680537

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Piotr Gendek

209a

+48 67 2680539

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Kinga Kluczyńska - Kierownik Wydziału

14

+48 67 2680556

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Alicja Żabska-Szymańska

15

+48 67 2680558, +48 67 2680562

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Aleksandra Królczyk

15

+48 67 2680558, +48 67 2680562

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Anna Michalska-Nowak

15

+48 67 2680558, +48 67 2680562

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Karolina Krenz - Kierownik Wydziału

213a

+48 67 2680550

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Justyna Krysztofiak

213

+48 67 2680551

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Agata Łasecka

213

+48 67 2680551

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Marika Ratajczak

213

+48 67 2680551

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego

Beata Jessa - Kierownik Wydziału

204

+48 67 2680512

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego

Monika Helwig

206

+48 67 2680527

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego

Magdalena Torz

206

+48 67 2680526

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego

Joanna Heckert

205

+48 67 2680529

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego

Kinga Skotarek
Dorota Loose

205

+48 67 2680509

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Anna Bosacka - Kierownik Wydziału

6

+48 67 2680545

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Magdalena Piekutowska

5

+48 67 2680542

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Małgorzata Jarosz

5

+48 67 2680542

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Małgorzata Stolarz

5

+48 67 2680542

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Sławomir Brodowski - Kierownik Wydziału

2

+48 67 2680540

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Renata Grieger

4

+48 67 2680543

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Elżbieta Zawol

4

+48 67 2680543

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Arleta Targowska

4

+48 67 2680543

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Sławomir Depa (Ewidencja Gruntów i Budynków)

4

+48 67 2680543

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Sylwia Szturma (sylwia.szturma@wagrowiec.pl)

3

+48 67 2680544

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Justyna Słomińska (justyna.slominska@wagrowiec.pl) (Kancelaria Geodezyjna)

3

+48 67 2680544

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Jagoda Wyrzykowska-Dębska - z-ca Kierownika Wydziału

03

+48 67 2680548

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Patrycja Gaca

03

+48 67 2680547

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Natalia Lach

03

+48 67 2680547

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Wioleta Rutkowska

03

+48 67 2680548

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Katarzyna Jaroć

03

+48 67 2680548

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Karolina Piwosz

03

+48 67 2680548

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Jagoda Bejnarowicz

03

+48 67 2680548

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Marta Andrzejewska

03

+48 67 2680555

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Maria Piwosz

03

+48 67 2680561

Wydział Komunikacji (ul. Kościuszki 53 D)

+48 67 2506 700, +48 67 2506 710
+48 506 363 772, +48 506 450 286

Radosław Borowski - Kierownik Wydziału

2

+48 67 2680 894

Wydział Komunikacji

Transport, Stacje Kontroli Pojazdów, Diagności, Usuwanie pojazdów - art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Monika Kozłowska - Z-ca Kierownika Wydziału

9

+48 67 2680 886

Wydział Komunikacji

Dział rejestracji pojazdów

Robert Kaniewski

14+48 67 2680 884

Wydział Komunikacji

Dział rejestracji pojazdów

Jerzy Jurga

14

+48 67 2680 896

Wydział Komunikacji

Dział rejestracji pojazdów

Karolina Jarecka

14

+48 67 2680 897

Wydział Komunikacji

Dział rejestracji pojazdów

Daria Winkiel

14

+48 67 2680 885

Wydział Komunikacji

Dział rejestracji pojazdów

Wioleta Mirek

14

+48 67 2680 885

Wydział Komunikacji

Dział rejestracji pojazdów

Weronika Smalec

14

+48 67 2680 883

Wydział Komunikacji

Dział rejestracji pojazdów

Ewa Tyrakowska

14

+48 67 2680 898

Wydział Komunikacji

Teresa Budzyńska

14a

+48 67 2680 892 (+48 67 2621112)

Wydział Komunikacji

 

Dział wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

Marcelina Kępka

15


+48 67 2680 890

Wydział Komunikacji

Dział wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

Angelika Drews

15

+48 67 2680 890

Wydział Komunikacji

Dział wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

Małgorzata Klonskowska

15

+48 67 2680 893

Wydział Komunikacji

Małgorzata Stróżewska

15b

+48 67 2680 881

Wydział Komunikacji

Katarzyna Kaniewska

15b

+48 67 2680 881

Wydział Komunikacji

 

Ośrodki szkolenia kierowców, Instruktorzy

Dominik Próchniak

5

+ 48 67 2680 890 (+48 67 2621112)

Wydział Komunikacji

Sebastian Wójtych (Kasa)

5

+ 48 67 2680 895

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dariusz Stoll - Kierownik Biura

207

+48 67 2680557

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Albert Jessa

207

+48 67 2680557

Zespół Radców Prawnych

Beata Kaniewska

102

+48 67 2680518

Zespół Radców Prawnych

Izabela Napiecek

102

+48 67 2680518

Zespół Radców Prawnych

Katarzyna Kubacka

102

+48 67 2680518

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Wojciech Kotarba

7

+48 67 2680517

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Katarzyna Kubacka

7

+48 67 2680516

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Olga Bijan

7

+48 67 2680516

Audytor Wewnętrzny

Michał Pruski

7

+48 67 2680517

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Wojciech Piskulski

201

+48 67 2680534

 

drukuj ()

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wągrowcu określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

 • autor: Sekretarz Powiatu, Wydział Organizacyjny, data: 2019-02-07

UCHWAŁA NR 104 /2019 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88