W skład Starostwa Powiatowego w Wągrowcu wchodzą następujące wydziały:
1. Wydział Organizacyjny
w tym:
a) Biuro Rady
b) Sekretariat Starosty
c) Kancelaria Ogólna
2. Wydział Finansów
w tym: Główny Księgowy
3. Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
4. Wydział Architektury i Budownictwa
5. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
6. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
w tym:
a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
b) Kancelaria Geodezyjna
6a. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
7. Wydział Komunikacji
8. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
9. Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia
10. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w tym:
a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
b) Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
11. Zespół Radców Prawnych
12. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
13. Audytor wewnętrzny
14. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
15. Inspektor Ochrony Danych
16. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

drukuj ()

Koordynator do spraw dostępności

Radosław Kubisz - Sekretarz Powiatu

tel. 67 2680520

e-mail: sekretarz@wagrowiec.pl

  • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2020-09-28
Dane kontaktowe

Starosta Wągrowiecki

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Tomasz Kranc

105

+48 67 2620168

Wicestarosta

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Michał Piechocki

105

+48 67 2620168

Przewodnicząca Rady Powiatu

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Małgorzata Osuch

106

+4867 2680510

Sekretarz Powiatu

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Radosław Kubisz

103

+48*67 2680520

Skarbnik Powiatu

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Ewa Szczepaniak

212

+48*67 2680521

      Sekretariat Starosty

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Anna Chudzińska
Emilia Kwiatkowska
Ewa Papierz

105

+48 67 2680515
+48 67 2680575

Punkt Obsługi

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Martyna Dominikowska

1

+48*67 2680541

Wydział Architektury i Budownictwa

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Dariusz Przesławski
- Kierownik Wydziału

10 a

+48 67 2680553

Danuta Linetty
Renata Spychała

11

+48 67 2680552

Bernadeta Cegiel
Marta Grabowska 
Agnieszka Rymarczyk

10

+48 67 2680554

Wydział Organizacyjny

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Dariusz Trojanowski
- Kierownik Wydziału

202a

+48 67 2680530

Ewelina Wójcik
(Kancelaria Ogólna,
Archiwum zlikwidownych
przedsiębiorstw państwowych)

13a

+48 67 2680533

Kamil Matusiak
Magdalena Budynek
(Kancelaria Ogólna)

13

+48 67 2680500

Mariola Substyk
(Biuro Rady)

107

+48 67 2680511

Ewa Kaczorowska
- Z-ca Kierownika Wydziału

201

+48 67 2680534

Małgorzata Kaźmierczak
Krzysztof Stachowski

202

+48 67 2680531

Izabela Marcinkowska

101

+48 67 2680508

Łukasz Lemański (informatyk)
Jacek Kubisz (informatyk)

 

+48 67 2680571

Wydział Finansów

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Lucyna Kotarba
(główny księgowy)
Elżbieta Torzewska-Jarosz

210

+48 67 2680522

Teresa Kryskowiak
Joanna Szczepaniak

211

+48 67 2680524

Monika Rumińska
Dominika Pewińska
Anna Szymańska

211a

+48 67 2680523

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Małgorzata Klessa
- Kierownik Wydziału

208

+48 67 2680536

Beata Sajewska
Daria Agacińska

209

+48 67 2680537

Piotr Gendek

209a

+48 67 2680539

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Kinga Kluczyńska
- Kierownik Wydziału

14

+48 67 2680556

Alicja Żabska-Szymańska
Aleksandra Królczyk
Anna Michalska - Nowak

15

+48 67 2680558
+48 67 2680562

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Karolina Krenz
- Kierownik Wydziału

213a

+48 67 2680550

Justyna Krysztofiak
Agata Łasecka
Marika Ratajczak

213

+48 67 2680551

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Beata Jessa
- Kierownik Wydziału

204

+48 67 2680512

Monika Helwig
Magdalena Torz

206

+48 67 2680527
+48 67 2680526

Joanna Heckert
Kinga Skotarek

205

             +48 67 2680529              +48 67 2680509

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Anna Bosacka
- Kierownik Wydziału

6

+48 67 2680545

Magdalena Piekutowska
Małgorzata Jarosz
Małgorzata Stolarz

5

48 67 2680542

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Sławomir Brodowski
- Kierownik Wydziału

2

+48 67 2680540

Renata Grieger
Elżbieta Zawol
Arleta Targowska
Sławomir Depa
(Ewidencja Gruntów i Budynków)

4

+48 67 2680543

Sylwia Szturma
sylwia.szturma@wagrowiec.pl
Justyna Słomińska
justyna.slominska@wagrowiec.pl
(Kancelaria Geodezyjna)

3

+48 67 2680544

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Jagoda Wyrzykowska-Dębska -
z-ca Kierownika Wydziału

03

+48 67 2680548

Patrycja Gaca
Natalia Lach

03

+48 67 2680547

Wioleta Rutkowska
Katarzyna Jaroć
Karolina Piwosz
Jagoda Bejnarowicz

03

+48 67 2680548

Marta Andrzejewska

03

+48 67 2680555

Maria Piwosz

03

+48 67 2680561

Wydział Komunikacji (ul. Kościuszki 53 D)

67 2506 700, 67 2506 710
506363772, 506450286

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Radosław Borowski
- Kierownik Wydziału

2

+48 67 2680 894

Transport, Stacje Kontroli Pojazdów, Diagności, Usuwanie pojazdów - art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Monika Kozłowska
- Z-ca Kierownika Wydziału

9

+48 67 2680 886

Dział rejestracji pojazdów

Robert Kaniewski
Jerzy Jurga
Karolina Jarecka
Daria Winkiel
Wioleta Mirek
Weronika Smalec
Ewa Tyrakowska

14+48 67 2680 884
+48 67 2680 896
+48 67 2680 897
+48 67 2680 885
+48 67 2680 885
+48 67 2680 883
+48 67 2680 883
+48 67 2680 898

Teresa Budzyńska

14a

+48 67 2680 892 (+48 67 2621112)

Dział wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

Marcelina Kępka
Angelika Drews
Małgorzata Klonskowska

15+48 67 2680 890
+48 67 2680 890
+48 67 2680 893

Małgorzata Stróżewska
Katarzyna Kaniewska

15b

+48 67 2680 881

Ośrodki szkolenia kierowców, Instruktorzy

Dominik Próchniak

5


+ 48 67 2680 890 (+48 67 2621112)

Sebastian Wójtych
(Kasa)

5

+ 48 67 2680 895

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Dariusz Stoll
- Kierownik Biura

207

+48 67 2680557

Albert Jessa

207

+48 67 2680557

Zespół Radców Prawnych

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Beata Kaniewska
Izabela Napiecek
Katarzyna Kubacka

102

+48 67 2680518

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Wojciech Kotarba

7

+48 67 2680517

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Katarzyna Kubacka
Olga Bijan

7

+48 67 2680516

Audytor Wewnętrzny

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Michał Pruski

7

+48 67 2680517

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Imię i nazwisko

Numer biura

Numer telefonu

Wojciech Piskulski

201

+48 67 2680534

drukuj ()

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wągrowcu określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

  • autor: Sekretarz Powiatu, Wydział Organizacyjny, data: 2019-02-07

UCHWAŁA NR 104 /2019 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88