• Logo - 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Apel Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2017

Apel Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/19.

Na podstawie § 9 ust. 4 lit. c Uchwały Nr XVI/121/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Statutu Powiatu Wągrowieckiego (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2012 roku, poz. 1928) Rada Powiatu Wągrowieckiego występuje z następującym apelem:

Mając w pamięci bohaterski zryw Wielkopolan i mieszkańców ziemi wągrowieckiej przed 100 laty. Rada Powiatu Wągrowieckiego apeluje do Sejmu RP o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/19.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu i szybko rozszerzyło się na teren całej Wielkopolski, będącej częścią ówczesnego zaboru pruskiego. Rozegrało się na terenie zaboru pruskiego. Ponad 120 lat niewoli, bezlitosne represje zaborcy, które miały zniszczyć polskość i dramat setek tysięcy zwykłych ludzi, nie załamały ducha patriotyzmu Wielkopolan. Sto lat temu, sami upomnieli się o swoje prawa i zbrojnie sięgnęli po niepodległość. Przez kilka miesięcy zacięte i krwawe walki toczyły się na wielu frontach całej Wielkopolski, która w roku 1918 stała się częścią odradzającej się Polski.

Bohaterski zryw powstańczy w 1918 roku zakończył się sukcesem. W granice II Rzeczpospolitej włączona została prawie cała Wielkopolska – kolebka polskiej państwowości. W maju 1919 roku, wyrosła z oddziałów powstańczych Armia Wielkopolska i została podporządkowana Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu, a 1 czerwca 1919 roku rozpisano na terenie Wielkopolski wybory uzupełniające do Sejmu Ustawodawczego.

Wart podkreślenia jest wydźwięk moralny osiągniętego zwycięstwa. Wielkopolanie dali rodakom sygnał, że poniesiony trud w walce o Ojczyznę można przypieczętować zdecydowanym sukcesem. Poza tym zdobyte doświadczenie, odwaga i wyposażenie Armii Wielkopolskiej pozwoliły na stworzenie solidnych podstaw do obrony granic odrodzonej Ojczyzny. Nie można zapomnieć, że tysiące wielkopolskich powstańców z 1918 i 1919 roku, jako żołnierze Wojska Polskiego, w roku 1920 stanęło w obronie Warszawy przed nawałnicą bolszewicką.

Rada Powiatu Wągrowieckiego z dumą zaznacza fakt, iż ogromny wkład w zwycięskie Powstanie Wielkopolskie mieli mężni synowie ziemi wągrowieckiej. Warto przypomnieć działalność Towarzystwa Byłych Żołnierzy, które powstało z inicjatywy dr Stanisława Kulińskiego (mieszkał w Wągrowcu w latach 1913-1938), rozciągała się na cały powiat wągrowiecki, który podzielono na 5 okręgów (podkomend): wągrowiecki, mieściski, gołaniecki, skocki i łekieński. Okręgi podzielono na 12 obwodów, w których ustanowiono mężów zaufania. 24 grudnia 1918 r. wybrano Wydział Wojskowy, którego komendantem powiatowym został ppor. T. Goetzendorf-Grabowski - mieszkający w Lechlinie. Głównym celem Towarzystwa Byłych Żołnierzy było przygotowanie miasta i powiatu wągrowieckiego do powstania. 30 grudnia 1918 r. atakiem na Niemców przebywających w sali sportowej Gimnazjum, dowodził ppor. Ignacy Wegner - mieszkaniec Łosińca, który 30 grudnia przypadkowo znalazł się w Wągrowcu. 2 stycznia 1919 r. utworzona została Wojskowa Komenda Powiatowa, a dowódcą sił zbrojnych powiatu został ppor. Włodzimierz Kowalski mieszkający wtedy w Czerlinie.

W ślad za Radą Powiatu Średzkiego, dla godnego upamiętnienia poległych i walczących, pragniemy ustanowić rok 2018 Rokiem Pamięci ww. wydarzeń. Nadrzędnym celem podjęcia owej inicjatywy jest chęć uczczenia tych, dla których Ojczyzna była matką, a patriotyzm stał na czele wyznawanych wartości. Jesteśmy pełni nadziei, że podjęte działania zjednoczą wiele osób z różnych pokoleń i obudzą ducha patriotyzmu w mieszkańcach Powiatu Wągrowieckiego.

Przyjęty Apel przesyła się Marszałkowi Sejmu, Posłom i Senatorom reprezentującym Województwo Wielkopolskie oraz do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczących Rad Powiatów województwa wielkopolskiego z prośbą o poparcie stanowiska.

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888