REMONT DROGI W ROŚCINNIE

Powiat Wągrowiecki otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 850 070,32 zł na remont drogi powiatowej  nr 1653 P w m. Rościnno

W dniu 25 września 2023 roku Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki, oraz Skarbik Powiatu Ewa Szczepaniak podpisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościnno". 

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: to 1 416 783,88 zł, z czego 40 %, czyli 566 713,56 zł to wkład własny, a 60 %, czyli 850 070,32 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi powiatowej nr 1653P obejmuje odcinek o długości 957 m. W ramach prac zostanie ułożona nawierzchnia bitumiczna składająca się z warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej. Celem prac remontowych  jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, korekta spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

Umowa z wykonawcą na remont drogi powiatowej nr 1653P w Rościnnie podpisana

13 października 2023 roku w gabinecie Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca podpisana została umowa z wykonawcą na remont drogi powiatowej nr 1653P w Rościnnie.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos i Anna Kałek-Witucka - Skarbnik Gminy Skoki. Miasto i Gmina Skoki wsparło samorząd powiatowy w zakresie wkładu własnego. Wykonawcą tego zadania drogowego bedzie Firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina. 

Przypomnijmy, 25 września 2023 roku Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki, oraz Skarbik Powiatu Ewa Szczepaniak podpisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościnno". 

Całkowity koszt kwalifikowany zadania, zgodnie z umową podpisaną z wojewodą to 1.416.783,88 zł, z czego 40 %, czyli 566.713,56 zł to wkład własny, a 60 %, czyli 850.070,32 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota umowy zawartej na wykonaie robót to 1.256.036,34 zł.

Remont drogi powiatowej nr 1653P obejmie odcinek o długości 957 m. W ramach prac zostanie ułożona nawierzchnia bitumiczna składająca się z warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej. Celem prac remontowych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, korekta spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni.

 • Umowa z wykonawcą na remont drogi powiatowej nr 1653P w Rościnnie podpisana
 • Umowa z wykonawcą na remont drogi powiatowej nr 1653P w Rościnnie podpisana
 • Umowa z wykonawcą na remont drogi powiatowej nr 1653P w Rościnnie podpisana
 • Umowa z wykonawcą na remont drogi powiatowej nr 1653P w Rościnnie podpisana
 • Umowa z wykonawcą na remont drogi powiatowej nr 1653P w Rościnnie podpisana

Przekazanie placu budowy wykonawcy

25 października 2023 roku w ramach realizacji zadania  pn. "Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościnno" nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy zadania firmie Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. Niezwłocznie po przekazaniu placu budowy rozpoczęto prace związane z realizacją zadania.

W ramach prac na odcinku drogi powiatowej 1653P o długości 957 m  prowadzone są roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ułożona zostanie jezdnia bitumiczna składająca się z warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej, wykonane zostaną zjazdy, prace uzupełniające i wykończeniowe, ustawiona została tablica informacyjna o realizacji zadania.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania: to  1 416 783,88 zł, z czego 40 %, czyli 566 713,56 zł to wkład własny, a 60 %, czyli 850 070,32 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Przekazanie placu budowy wykonawcy
 • Przekazanie placu budowy wykonawcy
 • Przekazanie placu budowy wykonawcy

Odbiór wyremontowanej drogi w Rościnnie

W czwartek 30 listopada Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc i Wiestarosta Michał Piechocki dokonali odbioru wyremontowanej drogi powiatowej nr 1653P w Rościnnie, wraz dyrektorem PZD Robertem Torzem i przedstawicielami PZD oraz przedstawicielem Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

25 października br. w ramach realizacji zadania  pn. "Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościnno" nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy zadania firmie Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. Niezwłocznie po przekazaniu placu budowy rozpoczęto prace związane z realizacją zadania.

W ramach prac na odcinku drogi powiatowej 1653P o długości 957 m  przeprowadzono roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ułożono jezdnię bitumiczna składająca się z warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej, wykonane zostały zjazdy, prace uzupełniające i wykończeniowe, ustawiona została też tablica informacyjna o realizacji zadania.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania to: 1.219.520,69 zł, z czego 40%, czyli 487.808,28 zł to wkład własny, a 60%, czyli 731.712,41 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto i Gmina Skoki wsparło samorząd powiatowy w zakresie wkładu własnego.

 • Odbiór wyremontowanej drogi w Rościnnie
 • Odbiór wyremontowanej drogi w Rościnnie
 • Odbiór wyremontowanej drogi w Rościnnie
 • Odbiór wyremontowanej drogi w Rościnnie
 • Odbiór wyremontowanej drogi w Rościnnie
[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88