Konkurs na prowadzenie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2021r.

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku” oraz ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku”.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
Celem zadania jest:
a) zapewnienie profesjonalnych porad prawnych osobom, które spełniają kryteria określone
w art. 4 ustawy,
b) dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy,
c) dostęp do mediacji w ramach usług świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
d) sprawne funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w wymiarze ustawowo wskazanym,
e) bezpłatny dostęp społeczeństwa do różnych form edukacji prawnej, wskazanych w art. 3b ust. 2 ustawy.

Termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w załącznikach.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88