[treść archiwalna]

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „WOLNOŻYJĄCE ZWIERZĘTA W POWIECIE WĄGROWIECKIM”

Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „WOLNOŻYJĄCE ZWIERZĘTA W POWIECIE WĄGROWIECKIM”.

Z okazji 25-lecia samorządu powiatowego zapraszamy osoby, które ukończyły 15 lat, zamieszkują w powiecie wągrowieckim lub go odwiedzają, do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Wolnożyjące zwierzęta w Powiecie Wągrowieckim”, organizowanym przez Powiat Wągrowiecki pod patronatem Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca.

Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Organizatora www.wagrowiec.pl oraz w mediach społecznościowych.
W celu przystąpienia do konkursu należy:
a) Osobiście lub drogą pocztową dostarczyć do Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec (liczy się data wpływu):
- wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (załącznik nr 1 – zawierający zgodę uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej),
- ewentualną zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie w przypadku osoby niepełnoletniej
b) W formie elektronicznej fotografie - prace konkursowe (maksymalnie 4 zdjęcia) wysłać na adres mailowy: os.konkurs@wagrowiec.pl z tytułem „Wolnożyjące zwierzęta w Powiecie Wągrowieckim” (do maila należy również dołączyć skan/zdjęcie wypełnionego formularza zgłoszeniowego),

W terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz. 15:30.

3. Prace przesłane po terminie określonym w punkcie 2 nie będą oceniane.
4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o terminie oraz sposobie odbioru nagrody drogą mailową do dnia 27 grudnia 2023 r. 

Kontakt w sprawie konkursu:
e-mail: os.konkurs@wagrowiec.pl
tel. 67 26 80 537