• Andrzej Cierniewski

Kto otrzyma „Złotą Pieczęć 2018” – przekonamy się już w piątek 14 grudnia

We wtorek 27 listopada w gabinecie Starosty Wągrowieckiego odbyło się drugie posiedzenie Kapituły "Złotej Pieczęci 2018". 

Kapituła w składzie: Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki, Redaktor Naczelny "Głosu Wągrowieckiego" Jerzy Mianowski, Redaktor Prowadząca "Tygodnik Wągrowiecki" Ewa Czapul, Redaktor Naczelny Portalu WRC Roman Kowalczewski oraz laureaci "Złotej Pieczęci 2017": Elżbieta Kapczyńska i Andrzej Wieczorek, zapoznała się z 7. wnioskami nominacyjnymi do nagrody i w wyniku tajnego głosowania wyłoniła dwóch laureatów „Złotej Pieczęci 2018”, których nazwiska zostaną ujawnione podczas uroczystości wręczenia nagród w sali Kina MDK. Gala "Złotej Pieczęci 2018" odbędzie się w piątek 14 grudnia.

Nominacje do nagrody otrzymali:
- Jan Jakubiak – zasłużony, honorowy dawca krwi, działacz społeczny,
Danuta Chosińska – nauczyciel języka niemieckiego, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego w Wągrowcu,
Barbara Kucharska – prezes zarządu Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Bogdan Gajewski – prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu, przedsiębiorca,
Grzegorz Lewandowski – trener, założyciel klubu pływackiego MKS Lider, działacz sportowy, pomysłodawca wyścigu pływackiego „O błękitną wstęgę Jeziora Durowskiego”,
Stanisław Zajączek – wieloletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, zasłużony pedagog,
Stanisław Owsianny – były Sekretarz gminy Wągrowiec, członek Zarządu Stowarzyszenia im. ks. J.N. Musolffa.

W piątek 14 grudnia o godz. 18.00 w wągrowieckim kinie odbędzie uroczystość wręczenia nagród oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego wraz z zespołem. Bezpłatne wejściówki można będzie odbierać w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, pokój nr 101 oraz redakcjach Głosu Wągrowieckiego i Tygodnika Wągrowieckiego już od 3 grudnia br. Ilość wejściówek ograniczona.

Złota Pieczęć 2018

Złota Pieczęć - Nagroda Powiatu Wągrowieckiego

"Złota Pieczęć" - Nagroda Powiatu Wągrowieckiego, popularyzuje ponadprzeciętne działania i dokonania społeczne oraz zawodowe osób działających na rzecz powiatu.

Prawo nominacji do nagrody przysługuje samorządom, zarządom spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, organizacji gospodarczych, radom duszpasterskim, redakcjom mediów regionalnych i lokalnych, a także laureatom niniejszej nagrody z ostatniego roku.

Dla kogo „Złota Pieczęć"?

Znani, lubiani, zasłużeni. Mijani na co dzień na ulicy, w parku. Działacze, społecznicy, sportowcy, lokalni patrioci. Takich osób nie brakuje w naszym powiecie. Kto z nich zasługuje na wyróżnienie? Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”.

Nagrodę przyznaje Kapituła w składzie: starosta, wicestarosta, redaktorzy naczelni lokalnych mediów oraz ubiegłoroczni laureaci.

„Złota Pieczęć” - Nagroda Powiatu Wągrowieckiego, propagująca wyróżniające się działania i dokonania społeczne oraz zawodowe osób działających na rzecz powiatu.

Kto może zgłosić?

- samorząd powiatowy i gminny,

- zarządy spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, organizacji gospodarczych,

- rady duszpasterskie,

- redakcje mediów regionalnych i lokalnych,

- laureaci Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” z poprzedniego roku.

Wnioski z kandydaturami można składać do 26.11.2018 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz redakcjach Głosu Wągrowieckiego (ul. Janowiecka 1) i Tygodnika Wągrowieckiego (ul. Jeżyka 2D/4). Wniosek można pobrać z kancelarii starostwa, ze strony internetowej powiatu www.wagrowiec.pl i w redakcjach wągrowieckich tygodników.

ARCHIWUM "ZŁOTEJ PIECZĘCI"

https://www.wagrowiec.pl/archiwum/286,zlota-pieczec

 • Statuetka Narody Powiatu Wągrowieckiego "Złota Pieczęć"

Elżbieta Kapczyńska i Andrzej Wieczorek laureatami "Złotej Pieczęci 2017"

W czwartek 7 grudnia 2017 roku w Sali Kina MDK w Wągrowcu miała miejsce gala „Złotej Pieczęci” – Nagrody Powiatu Wągrowieckiego przyznawanej już po raz 17. za ponadprzeciętne działania i dokonania społeczne oraz zawodowe osób działających na rzecz Powiatu Wągrowieckiego.

Galę rozpoczął występ Moniki Gaszyńskiej, uczennicy I LO w Wągrowcu oraz laureatki konkursów wokalnych organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyli m. in.: Jerzy Kado i Jarosław Berendt - Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ks. Prałat Andrzej Rygielski, Dziekan Dekanatu Damasławskiego ks. Andrzej Stefański, delegacja z Niemiec: Christa Kruger - Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Partnerstw Komunalnych w Powiecie Luneburg oraz Hans Georg Fuhringer - Burmistrz Scharnebeck, dr Błażej Ciesielczyk, Marek Daniel, Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk, Członek Zarządu Powiatu Pilskiego Przemysław Pochylski, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Monika Twardowska, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin naszego powiatu, Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego Małgorzata Osuch, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jacek Bielawski i Krzysztof Migasiewicz, członkowie Zarządu Powiatu Jacek Brzostowski, Robert Woźniak  i Jerzy Springer, przewodniczący rad gmin powiatu wągrowieckiego oraz radni powiatowi, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, dziekan Oddziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatu, przedstawiciele powiatowych inspekcji, służb i straży, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przyjaciele, sympatycy i mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego.

Obecni byli również członkowie Kapituły „Złotej Pieczęci”: gospodarz uroczystości Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wicestarosta Michał Piechocki, Redaktor Naczelny „Głosu Wągrowieckiego” Jerzy Mianowski, Redaktor Naczelny Portalu WRC Roman Kowalczewski, Wydawca Wiadomości Waszego Radia FM Maciej Januchowski oraz laureaci „Złotej Pieczęci 2016”: prof. Andrzej Marek Wyrwa i dh Andrzej Kuraszkiewicz.

Głównymi bohaterami gali byli nominowani do „Złotej Pieczęci”:

Elżbieta Kapczyńska – samorządowiec, była dyrektor Banku Spółdzielczego w Mieścisku, Przewodnicząca Rady Gminy Mieścisko;

Irena Grochowska – emerytowana nauczycielka, była dyrektor przedszkola nr 9 w Wągrowcu, prezes Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Oddział w Wągrowcu;

Krystyna Urbańska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie, radna Rady Powiatu Wągrowieckiego;

Cyprian Wieczorek – działacz społeczny, członek Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą;

Andrzej Wieczorek – historyk, autor wielu publikacji, Przewodniczący Rady Programowej przy Powiatowym Honorowym Komitecie Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, radny Rady Powiatu Wągrowieckiego;

Elżbieta Rączkowiak – działaczka społeczna, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Wągrowiec;

Ks. Kan. Adam Dyderski – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Barbary w Wapnie.

Na uroczystość nie mogli przybyć nominowani:

Stefan Kowalski – emerytowany nauczyciel, były prezes Towarzystwa Sportowego w Wągrowcu;

Sebastian Chosiński – nauczyciel historii i wychowawca w I LO w Wągrowcu, jeden z założycieli i członek Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego im. St. Przybyszewskiego.

Spośród tego doborowego grona Kapituła wybrała dwóch laureatów: Elżbietę Kapczyńską oraz Andrzeja Wieczorka. Po licznych gratulacjach część oficjalną zakończył występ Moniki Gaszyńskiej.

KONCERT TOMASZA KAROLAKA I ZESPOŁU PĄCZKI W TŁUSZCZU

Zwieńczeniem gali był koncert Tomasza Karolaka – popularnego aktora filmowego, telewizyjnego i teatralnego, założyciela i dyrektora artystycznego Teatru IMKA, wokalisty. Tomaszowi Karolakowi towarzyszyli Bartosz Miecznikowski i Jakub Nowakowski. Za występ muzykom podziękowali Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Osuch i Starosta Tomasz Kranc.

Serdecznie gratulujemy laureatom „Złotej Pieczęci 2017” oraz wszystkim nominowanym, artystom serdecznie dziękujemy za wspaniały koncert, a uczestnikom gali za przybycie!

 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
 • Gala "Złotej Pieczęci 2017"
[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888