• Logo - 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Apel Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2017

Apel Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/19.

Na podstawie § 9 ust. 4 lit. c Uchwały Nr XVI/121/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Statutu Powiatu Wągrowieckiego (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2012 roku, poz. 1928) Rada Powiatu Wągrowieckiego występuje z następującym apelem:

Mając w pamięci bohaterski zryw Wielkopolan i mieszkańców ziemi wągrowieckiej przed 100 laty Rada Powiatu Wągrowieckiego apeluje do Sejmu RP o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu i szybko rozszerzyło się na teren całej Wielkopolski. 123 lata niewoli, bezlitosne represje zaborcy, które miały zniszczyć polskość i dramat setek tysięcy zwykłych ludzi, nie załamały ducha patriotyzmu Wielkopolan. Sami upomnieli się o swoje prawa i zbrojnie sięgnęli po niepodległość. Przez kilka miesięcy zacięte i krwawe walki toczyły się na wielu frontach całej Wielkopolski, która w roku 1918 stała się częścią odradzającej się Polski. Bohaterski zryw powstańczy w 1918 roku zakończył się sukcesem. W granice II Rzeczpospolitej włączona została prawie cała Wielkopolska – kolebka polskiej państwowości. Wielkopolanie dali rodakom sygnał, że poniesiony trud w walce o Ojczyznę można przypieczętować zdecydowanym sukcesem. Poza tym zdobyte doświadczenie, odwaga i wyposażenie Armii Wielkopolskiej pozwoliły na stworzenie solidnych podstaw do obrony granic odrodzonej Ojczyzny.

Rada Powiatu Wągrowieckiego z dumą zaznacza fakt, iż ogromny wkład w zwycięskie Powstanie Wielkopolskie mieli mężni synowie ziemi wągrowieckiej. Dla godnego upamiętnienia poległych i walczących, w ślad za Radą Powiatu Średzkiego, pragniemy ustanowić rok 2018 Rokiem Pamięci ww. wydarzeń. Nadrzędnym celem podjęcia owej inicjatywy jest chęć uczczenia tych, dla których Ojczyzna była matką, a patriotyzm stał na czele wyznawanych wartości. Jesteśmy pełni nadziei, że podjęte działania zjednoczą wiele osób z różnych pokoleń i obudzą ducha patriotyzmu w mieszkańcach Powiatu Wągrowieckiego.

Przyjęty Apel przesyła się Marszałkowi Sejmu, Posłom i Senatorom reprezentującym Województwo Wielkopolskie oraz do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczących Rad Powiatów województwa wielkopolskiego z prośbą o poparcie tego przedsięwzięcia.

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88