Aktualności

Stronicowanie

 • Będą nowe pojazdy dla osób niepełnosprawnych

  Będą nowe pojazdy dla osób niepełnosprawnych

  2019.08.01

  W dniu wczorajszym Starosta Tomasz Kranc i Wicestarosta Michał Piechocki, podpisywali stosowne dokumenty w sprawie zakupu pojazdów dla placówek, wspierających osoby niepełnosprawne w naszym powiecie.
  W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, których samorządy finansowo wsparły ten projekt: Przemysław Majrzchak, Przemysław Renn i Cyprian Wieczorek. Obecna była także Henryka Nowak - Tańska, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Rehabilitacja", do którego trafi dofinansowanie w wysokości 323.663 (70 proc. kosztów) na zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie i mikrobusa dla Warsztatów Terapii zajęciowej w Wągrowcu.
  Powiat wągrowiecki wyasygnował ponadto w swoim budżecie kwoty 78 tys. i 80 tys. przeznaczone na zakup dwóch mikrobusów dla potrzeb jednostek powiatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.
  160 tys. zł trafi do Miasta Wągrowca jako 60% dofinansowania zakupu dwóch mikrobusów na potrzeby przewozu niepełnosprawnych uczniów gminy miejskiej. Dokumenty w tej sprawie podpisał Burmistrz Wągrowca, Jarosław Berendt oraz Skarbnik Miasta Daniel Budzeń.
  Podczas spotkania obecni byli także członkowie Zarządu Powiatu: Jerzy Springer oraz Andrzej Wieczorek. Obsługę projektu 
  w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

 • Nowa rada powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej

  Nowa rada powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej

  2019.08.01

  29 lipca br. w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze posiedzenie nowej rady powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
  Do rady wybrani zostali: Bogdan Fleming, Anna Majer, Czesław Pękała, Elżbieta Wegner, Leszek Kędziora, Artur Serewa, Jarosław Janicki, Leszek Stachowiak, Bogdan Fleming, Ryszard Sadłowski, Michał Kantorski, Czesław Pękała, Marcin Sierszchulski, Anna Majer i Andrzej Torzewski. Spośród tego grona wybrano przewodniczącego Rady, którym została Anna Majer. Bogdan Fleming, dotychczasowy przewodniczący będzie delegatem rady na Walne Zgromadzenie do Rady Wojewódzkiej.
  Wielkopolska Izba Rolnicza jest wyrazicielem rolniczych interesów wobec państwa i innych grup społecznych. Izba świadczy pomoc organizacyjną, materialną, a także finansową na rzecz rozwoju wielkopolskich gospodarstw, doradztwa rolniczego, podwyższania wiedzy i umiejętności gospodarowania oraz kształcenia rolników. W swoim działaniu jest niezależna od państwa, innych samorządów oraz organizacji społecznych i partii politycznych, co gwarantują jej odpowiednie zapisy ustawowe. Samodzielność Izby podlega ochronie sądowej. Posiada 31 biur powiatowych utworzonych w celu łatwiejszego kontaktu z rolnikami.

 • II rajd Cysterskim Szlakiem Rowerowym

  II rajd Cysterskim Szlakiem Rowerowym

  2019.07.29

  W niedzielę, 28 lipca odbył się kolejny rajd Cysterskim Szlakiem Rowerowym organizowany przez Oddział PTTK w Wągrowcu dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, w ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego 2019. Rowerzyści wystartowali spod budynku Starostwa, a sygnał do wyjazdu dał Robert Woźniak – członek Zarządu Powiatu Wągrowieckiego.

  Tym razem trasa wiodła ścieżkami rowerowymi do obwodnicy i dalej przez Kaliska do Tarnowa Pałuckiego, gdzie uczestnicy mieli okazję zwiedzić drewniany kościoł p.w. św. Mikołaja. O historii tego obiektu opowiedziała pani Wiesława Gruchała – kustosz wągrowieckiego muzeum. Dalsza droga wiodła przez Plebanki do Łekna (gdzie uczestnicy zapoznali się z historią cystersów), następnie do Bracholina i rezerwatu „Ostoja ptactwa”. Tam strudzonych rowerzystów niezwykle serdecznie przywitał sołtys pan Leszek Łochowicz wraz z żoną, która przygotowała słodkie niespodzianki w postaci bracholińskiego wiatraka.
  W rajdzie wzięło udział 67 rowerzystów – mieszkańców naszego powiatu, a także z Czerwonaka i Środy Wlkp. Po losowaniu nagród w postaci sprzętu turystycznego i sportowego rowerzyści ruszyli w dalszą drogę przez Rgielsko do Wągrowca. W sumie trasa liczyła 25 km. Na kolejny rajd zapraszamy 4 sierpnia!

 • Obchody setnej rocznicy utworzenia Policji Państwowej

  Obchody setnej rocznicy utworzenia Policji Państwowej

  2019.07.29

  W piątek 26 lipca br. odbyły się uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy powstania Policji Państwowej. O godzinie 7:30 w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła odprawiona została msza św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji. O godz. 10:00 w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie której wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia.

  Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto właśnie 24 lipca. Policja Państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego - stanowił wówczas art. 1 ustawy.

  6 kwietnia 1990 r., po transformacji ustrojowej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Policję. Formacja wróciła do przedwojennych korzeni i weszła do struktur międzynarodowych.

  Dzisiaj w wągrowieckiej komendzie służy 130 policjantów, którzy na co dzień strzegą bezpieczeństwa w naszym powiecie, a obchody uroczystości Święta Policji są okazją aby docenić ich zaangażowanie, trud i poświęcenie poprzez wręczenie wyróżnień i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne.

  Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów za zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz Wielkopolskiej Policji Srebrny medal otrzymali kolega Piotr Kossmann i kolega Bartłomiej Brzostowski. Brązowy medal otrzymali koledzy Łukasz Korbal, Bartosz Andrzejczak, Damian Dworek, Kamil Czarnecki, Łukasz Lubawy, Robert Goncerzewicz, Tymteusz Iwiński. Medal 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów otrzymał kolega Rafał Jaworski.

  Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 roku, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Brązowym za długoletnią służbę odznaczony zostaje podkomisarz Tomasz Nowak.

  Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04 czerwca 2019 roku w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” nadana została aspirantowi sztabowemu Sebastianowi Puweł.

  Funkcjonariusze uhonorowani zostaną odznaczeniami w trakcie wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.

  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu inspektor Magdaleny Sławińskiej, za wzorowe wykonywanie obowiązków, przedterminowo mianował na wyższy stopień policyjny jednego policjanta. Stopień młodszego aspiranta Policji otrzymał sierżant sztabowy Łukasz Korbal.

  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu inspektor Magdaleny Sławińskiej, na kolejny stopień w korpusie oficerów Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu mianował:

  - na stopień nadkomisarza Policji, komisarza Piotra Kossmanna,

  - na stopień komisarza Policji, podkomisarza Roberta Goncerzewicza.

  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, mianował na kolejny stopień w korpusie aspirantów, policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Na stopień aspiranta sztabowego – 3 policjantów, starszego aspiranta – 3 policjantów, aspiranta – 4 policjantów, Stopień ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI otrzymali:

  starszy aspirant Kamila Kamińska

  starszy aspirant Marek Lewandowski

  starszy aspirant Waldemar Świergiel

  stopień STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI otrzymali:

  aspirant Sebastian Ciszewski

  aspirant Rafał Jaworski

  aspirant Łukasz Lubawy

  stopień ASPIRANTA POLICJI otrzymali:

  młodszy aspirant Bartosz Andrzejczak

  młodszy aspirant Bartosz Huszek

  młodszy aspirant Emil Kujawa

  młodszy aspirant Dariusz Nowak

  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, mianował na pierwszy stopień w korpusie aspirantów, 5 policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Stopień MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI otrzymali:

  sierżant sztabowy Miłosz Nowak

  sierżant sztabowy Tomasz Nowak

  sierżant sztabowy Mateusz Ślesiński

  sierżant sztabowy Agnieszka Wójtych

  sierżant sztabowy Tomasz Zelek

  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, mianował na kolejny stopień w korpusie podoficerów, policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Sierżantem Sztabowym 5 policjantów, starszym sierżantem 6 policjantów, Stopień SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI otrzymali:

  starszy sierżant Bartłomiej Brzostowski

  starszy sierżant Kamil Czarnecki

  starszy sierżant Krzysztof Kędziora

  starszy sierżant Maciej Szkutnicki

  starszy sierżant Przemysław Lewandowicz

  Stopień STARSZEGO SIERŻANTA POLICJI otrzymali:

  sierżant Tymoteusz Iwiński

  sierżant Arkadiusz Jaszczak

  sierżant Patryk Komorowski

  sierżant Tomasz Szczepański

  sierżant Malwina Szumann

  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, mianował na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, 3 policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Stopień SIERŻANTA POLICJI otrzymali:

  starszy posterunkowy Monika Kowalska

  starszy posterunkowy Adriana Mantaj

  starszy posterunkowy Kacper Stankiewicz

  Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu mianował 6 funkcjonariuszy policji w korpusie szeregowych. Stopień starszego posterunkowego otrzymali:

  posterunkowy Damian Filary

  posterunkowy Maciej Liberski

  posterunkowy Mariusz Majewski

  posterunkowy Łukasz Tomkowiak

  posterunkowy Marcin Trudziński

  posterunkowy Przemysław Zacholski

  Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu, za wzorowe wykonywanie obowiązków, wyróżnił 4 pracowników cywilnych wągrowieckiej jednostki Policji. Nagrody pieniężne otrzymali:

  Pani Iwona Dolata,

  Pani Agata Król

  Pan Krzysztof Brzykcy

  Pan Arkadiusz Wesołowski

  Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu złożył serdeczne podziękowania władzom samorządowym za pomoc, poczucie wspólnoty oraz chęć nawiązywania dialogu, wręczając pamiątkowe medale. Na dziedzińcu komendy odsłoniliśmy tabliczkę na obelisku, u podstawy którego wbetonowana została kapsuła czasu.

 • Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody oraz XVII Memoriał Angeliki Jach

  Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody oraz XVII Memoriał Angeliki Jach

  2019.07.29

  Za nami Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody XVII Memoriał Angeliki Jach, które w miniony weekend odbywały się na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Damasławku. Były zawody konne, pokaz woltyżerki grupy "Brylanty z Kociołkowej Górki", konkurs Speed Cup o puchar Wójta Gminy Damasławek, sztafeta dzieci na kucach, pokaz powożenia, występ orkiestry dętej z Mieściska. Na zakończenie zawodów odbył się Memoriał Angeliki Jach o puchar Starosty Wągrowieckiego.

  Zdjęcia: https://www.cyprianwieczorek.pl/2019/07/28/galeria-zawody-konne-damaslawek-27-07-19/?fbclid=IwAR1LId6AgzMZwqjCJDHdRaysvGeYN5hcQjzpvpn_-tjvYuaYYhxVz1y2hns

Stronicowanie

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88