Aktualności

Stronicowanie

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

  Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

  2021.01.20

  Od 18 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR.

   
 • Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób niewidomych i niedowidzących

  Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób niewidomych i niedowidzących

  2021.01.20

  Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski zaprasza osoby niewidome, niedowidzące oraz osoby z ich otoczenia do udziału w projekcie wspierającym. PZN oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne.

 • Rekordowa liczba pozwoleń na budowę

  Rekordowa liczba pozwoleń na budowę

  2021.01.20
  W roku 2020 Starosta Wągrowiecki wydał łącznie 850 decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszelkiego typu obiektów i robót budowlanych. Jest to rekordowa liczba w ostatnich latach.
   
   
 • Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił XI edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił XI edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

  2021.01.20
  Beneficjentami wsparcia udzielanego w ramach konkursu są gminy. Każda gmina ma prawo złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w sołectwie lub miejscowości.                               
   
   
 • Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021r.

  Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021r.

  2021.01.19

  Zarząd Powiatu Wągrowieckiego dokonał wyboru ofert. Tym samym znane już są wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku, określone w załączniku do uchwały Zarządu z 14 stycznia br.

  Organizacje będą mogły realizować zadania z zakresu:

  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • kultury i sztuki,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
  • turystyki i krajoznawstwa
  • przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości
  • wspierania osób z niepełnosprawnością
  • wspierania osób starszych
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • upowszechniania i ochrony praw konsumentów
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

  Szczegółowa informacja w załączniku.

 • Program Rehabilitacji Kompleksowej w naszym powiecie

  Program Rehabilitacji Kompleksowej w naszym powiecie

  2021.01.19
  Pozwól sobie pomóc.
  Zgłoś się do nowego Programu Rehabilitacji Kompleksowej, realizowanego w Powiecie Wągrowieckim!
   

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił nabór uczestników do udziału w pilotażowym projekcie realizowanym w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej Wielspin w Wągrowcu.

  Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia - zgłoś się i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.
   
  W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.
   
  Mieszkańcy naszego powiatu, województwa wielkopolskiego, a także pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego realizować projekt będą w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej mieszczącym się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Wielspin w Wągrowcu.
   
  Do kogo skierowany jest Program? Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód
  i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

  Co oferuje Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej? W Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej specjaliści pomogą:
  • ocenić Twój stan zdrowia i podjąć niezbędne działania, aby w jak największym stopniu odzyskać sprawność,
  • odzyskać wiarę we własne możliwości, wybrać nowy zawód i zdobyć kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania,
  • znaleźć pracę dopasowaną do Twoich możliwości i potrzeb lub rozpocząć działalność gospodarczą.

  Zgłosiłeś chęć udziału w rehabilitacji kompleksowej – co dalej?
  • lekarz i psycholog ocenią Twój stan zdrowia i wystawią orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej,
  • otrzymasz skierowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej z propozycją terminu zgłoszenia się do Ośrodka.
   
  W Ośrodku możliwy jest pobyt z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem. Jeśli jednak mieszkasz na tyle blisko, by codziennie dojeżdżać na zajęcia – to masz taką możliwość (wówczas otrzymasz posiłki w trakcie trwania zajęć).
   
  Co Cię czeka w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej?
  Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny przez specjalistów - lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych – stanu Twojego zdrowia, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości. Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram działań i sposób oceny ich efektów.
  W przygotowaniu Indywidualnego Programu Rehabilitacji i jego realizacji będzie uczestniczyć zespół rehabilitacyjny w składzie:
  • lekarz
  • fizjoterapeuta
  • psycholog
  • doradca zawodowy
  • pośrednik pracy
  • terapeuta zajęciowy
  • specjalista ds. zarządzania rehabilitacją
  • inni specjaliści w zależności od potrzeb
   
  Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów.
   
  Na czym polega moduł zawodowy?
  W ramach modułu zawodowego będziesz mieć możliwość uzyskania wsparcia doradcy zawodowego. Będzie on służył Ci radą w wyborze nowego zawodu - dopasowanego do Twoich zainteresowań oraz obecnych możliwości i cieszącego się zainteresowaniem pracodawców. Ustali także, czy nie powinieneś wziąć udziału w dodatkowych zajęciach z zakresu np. matematyki, informatyki czy języka obcego -
  jeśli miałoby to ułatwić Ci naukę nowego zawodu. Takie zajęcia są możliwe do realizacji w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.
  Jeśli okaże się to przydatne do wykonywania nowego zawodu, doradca skieruje Cię także na kurs komputerowy. Nauczysz się, jak korzystać z komputera podczas poszukiwania pracy, jak pozyskiwać i selekcjonować informacje, a następnie zdobędziesz umiejętności komputerowe niezbędne do wykonywania pracy. Ukończenie kursu i zaliczenie sprawdzianu będzie podstawą do wydania Ci powszechnie uznawanego przez pracodawców certyfikatu.
   
  Nowa praca to wyzwanie. Czy sobie poradzę? Moduł psychospołeczny.
  Nie obawiaj się, przez cały pobyt w Ośrodku oraz po podjęciu pracy nie zostaniesz sam. W ramach modułu psychospołecznego psycholog z zespołu rehabilitacyjnego będzie czuwał nad tym, byś nie zwątpił w swoje siły. To normalne, że utrata możliwości wykonywania dotychczasowej pracy lub brak aktywności zawodowej mogły naruszyć Twoją wiarę we własne możliwości i obniżyć poczucie wartości. Psycholog pomoże Ci przezwyciężyć trudne momenty zwątpienia. W dążeniu do zmiany swojej sytuacji zawodowej i życiowej bardzo ważna jest motywacja. Wspólnie z psychologiem będziesz pracował nad jej wzmocnieniem. Pomoże Ci to osiągnąć założone cele, utwierdzi w przekonaniu o możliwości powrotu do pracy i zmiany swojej sytuacji życiowej, wzmocni poczucie własnej wartości. W ramach modułu psychospołecznego psycholog będzie pracował z Tobą zarówno indywidualnie, jak i w grupie z innymi uczestnikami. Będzie także dostępny dla Twoich najbliższych (rodzina, przyjaciele), jeśli okaże się to pomocne w procesie Twojego powrotu do aktywności zawodowej.
   
  Więcej informacji na https://www.facebook.com/ORKWagrowiec oraz w folderze informacyjnym.
   

Stronicowanie

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88