Aktualności

Stronicowanie

 • XV Osiedlowy Turniej Piłkarski im. Zbigniewa Walkowiaka

  XV Osiedlowy Turniej Piłkarski im. Zbigniewa Walkowiaka

  2019.08.06

  W sobotę 10 sierpnia na boisku sportowym przy ul. Mikołajczyka w Wągrowcu odbędzie się XV Osiedlowy Turniej Piłkarski im. Zbigniewa Walkowiaka oraz festyn rodzinny. W programie przewidziano mecze i wiele atrakcji. Całkowity dochód uzyskany z imprezy przeznaczony będzie na leczenie Franka Szkatulskiego - chłopca z Wągrowca chorującego na mukowiscydozę.

 • 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  2019.08.02

  Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00. To największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Nierówna walka trwała 63 dni. 1 sierpnia 1944 r. - po latach nieludzkiej i zbrodniczej okupacji niemieckiej, która każdego dnia przynosiła nowe zbrodnie - warszawiacy chwycili za broń.

  W Wągrowcu o godz. 17:00 zostały uruchomione syreny alarmowe. Na damasławskim cmentarzu parafialnym odbyły się obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na grobie Powstańca Warszawskiego śp. ks. Zbigniewa Drzewieckiego pseudonim „Zbyszek” okolicznościowe wiązanki złożyli: Starosta Tomasz Kranc, wójt gminy Damasławek Cyprian Wieczorek, przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Jakub Zadroga, a także delegacje Towarzystwa Sympatyków Ziemi Damasławskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych z Damasławka i Międzylesia, Rady Parafialnej z Damasławka, Sołectwa Damasławek wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy gminy.
  fot. Gmina Damasławek

 • Powstał Komitet na rzecz ufundowania sztandaru dla Powiatu Wągrowieckiego

  Powstał Komitet na rzecz ufundowania sztandaru dla Powiatu Wągrowieckiego

  2019.08.01

  Starosta Wągrowiecki, Tomasz Kranc wystąpił z inicjatywą powołania Powiatowego Komitetu na Rzecz Ufundowania Sztandaru dla Powiatu Wągrowieckiego. W skład Komitetu, oprócz Starosty weszli także członkowie Prezydium Rady Powiatu Wągrowieckiego: Małgorzata Osuch – Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, Krystyna Urbańska i Andrzej Banaszyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego.

  Rada Powiatu Wągrowieckiego już w maju 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli powiatu wągrowieckiego, w tym sztandaru. Z zapisów uchwały można już się dowiedzieć jak będzie wyglądał sztandar:„sztandar powiatu wągrowieckiego jest dwustronny i ma kształt prostokątnego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, obszyty (z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca) złotą frędzlą o szerokości 5 cm. Na stronie prawej sztandaru (awers) umieszczony jest herb, w odległości 23,5 cm od góry, w samym centrum białego płata sztandaru. Nad herbem, w odległości 3 cm jest napis POWIAT, a pod nim, w odległości 6 cm od dolnej krawędzi tarczy napis WĄGROWIECKI. Na stronie lewej sztandaru (rewers), w samym centrum, umieszczony jest duży orzeł wzoru państwowego na polu czerwonym, o wysokości 75 cm, w odległości 12,5 cm od góry i od dołu. Głowicą sztandaru jest wykonany z metalu (srebrzystego lub złocistego) topór Pałuków, o wysokości 15 cm. Na drzewcu, pod głowicą sztandaru, wiąże się szarfę szerokości 15 cm w barwach powiatu wągrowieckiego (trzy pasy o szerokości 5 cm każdy - biały, czerwony i żółty). Oba końce szarfy dochodzą do dolnego skraju płata sztandaru i są zakończone złotą frędzlą. Na drzewcu mogą zostać wbite gwoździe, wskazujące na fundatorów sztandaru.”

  Sztandar jest historycznym symbolem walki, honoru, odwagi, a także wierności uniwersalnym wartościom i poszanowaniem tradycji. Ma on umacniać tożsamość kulturową i więzy naszej powiatowej społeczności oraz stać się zobowiązaniem do rzetelnego wypełniania obowiązków wobec Powiatu i Jego Mieszkańców. Będzie on towarzyszył podczas chwil szczególnie ważnych i uroczystych dla powiatu, regionu i Polski.

  Radni na wczorajszej sesji Rady Powiatu wyrazili wolę powołania Komitetu. W imieniu Komitetu akt podpisał Starosta, Tomasz Kranc. Tym samym powiatowe insygnia już niedługo wzbogacą się o sztandar.

 • Będą nowe pojazdy dla osób niepełnosprawnych

  Będą nowe pojazdy dla osób niepełnosprawnych

  2019.08.01

  W dniu wczorajszym Starosta Tomasz Kranc i Wicestarosta Michał Piechocki, podpisywali stosowne dokumenty w sprawie zakupu pojazdów dla placówek, wspierających osoby niepełnosprawne w naszym powiecie.
  W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, których samorządy finansowo wsparły ten projekt: Przemysław Majrzchak, Przemysław Renn i Cyprian Wieczorek. Obecna była także Henryka Nowak - Tańska, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Rehabilitacja", do którego trafi dofinansowanie w wysokości 323.663 (70 proc. kosztów) na zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie i mikrobusa dla Warsztatów Terapii zajęciowej w Wągrowcu.
  Powiat wągrowiecki wyasygnował ponadto w swoim budżecie kwoty 78 tys. i 80 tys. przeznaczone na zakup dwóch mikrobusów dla potrzeb jednostek powiatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.
  160 tys. zł trafi do Miasta Wągrowca jako 60% dofinansowania zakupu dwóch mikrobusów na potrzeby przewozu niepełnosprawnych uczniów gminy miejskiej. Dokumenty w tej sprawie podpisał Burmistrz Wągrowca, Jarosław Berendt oraz Skarbnik Miasta Daniel Budzeń.
  Podczas spotkania obecni byli także członkowie Zarządu Powiatu: Jerzy Springer oraz Andrzej Wieczorek. Obsługę projektu 
  w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

 • Nowa rada powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej

  Nowa rada powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej

  2019.08.01

  29 lipca br. w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze posiedzenie nowej rady powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
  Do rady wybrani zostali: Bogdan Fleming, Anna Majer, Czesław Pękała, Elżbieta Wegner, Leszek Kędziora, Artur Serewa, Jarosław Janicki, Leszek Stachowiak, Bogdan Fleming, Ryszard Sadłowski, Michał Kantorski, Czesław Pękała, Marcin Sierszchulski, Anna Majer i Andrzej Torzewski. Spośród tego grona wybrano przewodniczącego Rady, którym została Anna Majer. Bogdan Fleming, dotychczasowy przewodniczący będzie delegatem rady na Walne Zgromadzenie do Rady Wojewódzkiej.
  Wielkopolska Izba Rolnicza jest wyrazicielem rolniczych interesów wobec państwa i innych grup społecznych. Izba świadczy pomoc organizacyjną, materialną, a także finansową na rzecz rozwoju wielkopolskich gospodarstw, doradztwa rolniczego, podwyższania wiedzy i umiejętności gospodarowania oraz kształcenia rolników. W swoim działaniu jest niezależna od państwa, innych samorządów oraz organizacji społecznych i partii politycznych, co gwarantują jej odpowiednie zapisy ustawowe. Samodzielność Izby podlega ochronie sądowej. Posiada 31 biur powiatowych utworzonych w celu łatwiejszego kontaktu z rolnikami.

Stronicowanie

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88