Aktualności

Stronicowanie

 • Powiat z troską o wszystkich mieszkańców

  Powiat z troską o wszystkich mieszkańców

  2020.09.02

  Mijają dwa lata, kiedy w 2018 roku, Powiat Wągrowiecki przystąpił do partnerskiego projektu pn. „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych społeczności lokalnej siedmiu gmin Powiatu Wągrowieckiego oraz niesamodzielnych osób starszych”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a jego liderem jest firma Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza – A. Gawrońska sp. j. z Poznania. Wartość całego projektu to ponad 5 milionów złotych, z czego 4,8 mln pochodzi z dofinansowania unijnego.

  Celem projektu było utworzenie systemu wsparcia dla niesamodzielnych osób starszych i ich faktycznych opiekunów na ternie powiatu wągrowieckiego.

  Głównym zadaniem było utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej, który powstał w 2019 roku, w oparciu o część rehabilitacyjną Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu. Bowiem to tutaj powiat przygotował pomieszczenia dla wszystkich korzystających seniorów, mieszkańców Wągrowca i całego powiatu. Warto dodać, że w przypadku innego projektu pod nazwą „Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego” realizowanego z gminami powiatu wągrowieckiego mieszkańcy miasta Wągrowca również korzystali z pomieszczeń udostępnionych przez powiat, a zlokalizowanych właśnie w DDOM.

  Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM) to wsparcie skierowane do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób w wieku starszym (Panie po 60 roku życia, Panowie po 65), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Pomoc ta jest realizowana w obiekcie znajdującym się w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego w Wągrowcu, gdzie pacjenci są pod opieką specjalistycznego personelu (lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, geriatrii, neurologii, kardiologii i psychiatrii, pielęgniarek, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego, terapeutów zajęciowych oraz psychologa. Czas pobytu jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie jest krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. W tym czasie kadra zwiększa sprawność i samodzielność podopiecznych, aby mogli dalej jak najlepiej funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania.

  Do pobytu w DDOM kwalifikują się pacjenci po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga bardziej zintensyfikowanej opieki, w celu poprawy stanu zdrowia oraz przeciwdziałania postępującej niesamodzielności, pacjenci pozostający pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, oraz pozostający pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, których stan zdrowia wskazuje na możliwość pojawienia się konieczność podjęcia leczenia szpitalnego. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności uzyskali odpowiednie wyniki. Z dziennego domu opieki medycznej mogą korzystać wyłącznie osoby ubezpieczone, a udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 • 1 września - dziś 81. rocznica wybuchu II wojny światowej

  1 września - dziś 81. rocznica wybuchu II wojny światowej

  2020.09.01

  81 lat temu wybuchła II wojna światowa. Pod pomnikiem przy ulicy Kościuszki w Wągrowcu we wtorkowe południe, delegacja powiatu oddała cześć poległym.  

  W imieniu powiatu wągrowieckiego, hołd poległym oddali Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Andrzej Banaszyński, radna Halina Sobota, radny Wiesław Ewertowski oraz Sekretarz Powiatu Radosław Kubisz.

  Kwiaty pod pomnikiem złożył także z-ca burmistrza Wągrowca, Piotr Pałczyński oraz przedstawiciele młodzieży. W imieniu posłanki na Sejm, Marty Kubiak wiązankę złożyli przedstawiciele Biura w Wągrowcu.

   

 • Rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021

  Rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021

  2020.09.01

  Przed nami kolejny rok szkolny, rok pełen wyzwań zarówno dla tych, którzy zasiądą w szkolnych ławkach jak i dla rodziców i nauczycieli. Dziś pragniemy powitać wszystkich uczniów, a w szczególności uczniów klas pierwszych. Niech nauka w nowej szkole niesie ze sobą wiele radości i stanie się dla Was piękną przygodą, a także wyrazem nieustającej ciekawości świata. To od Was zależy, kim chcecie zostać i kim zostaniecie. To Wy drodzy uczniowie naszej szkoły jesteście dla nas najważniejsi. To dla Was są tu nauczyciele i pracownicy szkoły. Są tutaj po to, by razem z Wami dążyć do odnalezienia Waszej drogi w życiu. Życzymy, więc Wam samych sukcesów, odwagi do realizacji celów i entuzjazmu w odkrywaniu  i poznawaniu świata. Wierzymy, że dobrze rozpoczęty rok szkolny przyniesie wiele przyjemności i z satysfakcją pozwoli zakończyć naukę w przyszłym roku.

  W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki w nowym roku szkolnym rozpoczęło naukę 2441 uczniów, w tym 575 uczniów klas pierwszych.

  W I Liceum Ogólnokształcącym naukę w klasach pierwszych rozpocznie 106 uczniów:

  • klasa I a o profilu matematyczno-fizycznym i matematyczno-geograficznym
  • klasa I c o profilu biologiczno-chemicznym
  • klasa I d o profilu ogólnym i humanistycznym
  • klasa I e o profilu językowo-społecznym

  W Zespole Szkół nr 1 naukę w klasach pierwszych naukę rozpocznie 208 uczniów w oddziałach:

  • technik informatyk oraz technik ekonomista
  • technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich
  • technik mechatronik oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • technik logistyk
  • 4 oddziały wielozawodowej Szkoły Branżowej I Stopnia

  W Zespole Szkół nr 2, naukę w klasach pierwszych rozpocznie 213 uczniów:

  Liceum Ogólnokształcące:

  • klasa I a o profilu geograficzno-językowym
  • klasa I b o profilu pedagogicznym
  • klasa I c o profilu bezpieczeństwo publiczne
  • klasa I d o profilu politechnicznym, bezpieczeństwo publiczne oraz pedagogicznym

  Technikum:

  • technik ekonomista
  • technik informatyk oraz technik hotelarstwa
  • technik programista

  Zespół Szkół w Gołańczy powita w swoich progach 48 uczniów klas pierwszych, którzy będą kształcić się jako:

  • technik rolnik
  • w oddziale wielozawodowej Szkoły Branżowej I Stopnia

   

  Ten rok szkolny może różnić się od pozostałych. Bez wątpienia znaleźliśmy się w sytuacji, która budzi w nas wiele emocji. Boimy się o zdrowie swoje i najbliższych. Dlatego też prosimy Państwa, w szczególności młodzież o zachowanie ostrożności i respektowanie przyjętych w szkole procedur, które mają zapewnić bezpieczeństwo Wam jak i wszystkim pracownikom szkoły. Pamiętajmy, że profilaktyka jest najważniejsza.

  Nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy, by nie zabrakło Państwu zapału, cierpliwości, sił i optymizmu. Pragniemy, aby ten rok szkolny przyniósł wiele wspaniałych efektów, a każdy dzień spędzony w szkole był dla Państwa powodem do osobistej i zawodowej satysfakcji oraz zyskiwał uznanie w społeczeństwie. Niech Państwa oddanie, pasja, profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu dzieci niosą ze sobą poczucie spełnienia i dumy.

  Rodzicom chcemy życzyć wiele radosnych chwil i przeżyć związanych z sukcesami Waszych dzieci. Niech nie zabraknie Państwu cierpliwości, wytrwałości i chęci w procesie związanym z wychowaniem młodego pokolenia.

   

  Starosta Wągrowiecki, Tomasz Kranc

  Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, Małgorzata Osuch

  Wicestarosta, Michał Piechocki

 • W podziękowaniu za trud

  W podziękowaniu za trud

  2020.08.31
  Dożynki to radosne dziękczynienie za plony, okazja do wyrażenia radości i wdzięczności oraz dumy z pracy rąk naszych rolników. Ta piękna wielowiekowa tradycja, której wyrazem jest bochen chleba jest także istotną nagrodą za miesiące trudu rolników, sadowników, producentów warzyw, działkowców, pszczelarzy, przetwórców.
   
  Dożynki to również czas odpoczynku i nabrania sił przed rozpoczęciem dalszych prac polowych, jak również odpowiedni moment do wyrażenia naszej wdzięczności rolnikom i ich rodzinom za kultywowanie wielowiekowych tradycji oraz przekazywanie szacunku do ziemi kolejnym pokoleniom.
  Święto plonów to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów. To czas radości, poczucia satysfakcji z efektów ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, jak również wspólnej refleksji nad nowymi wyzwaniami, zadaniami i ważnymi celami do zrealizowania, jakie stoją przed polskim rolnictwem.
  Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim rolnikom ziemi wągrowieckiej za całoroczny trud pracy na roli i uzyskane zbiory. Po raz kolejny możemy wspólnie przekonać się, że nasz region to ziemia ludzi pracowitych i rzetelnych, ciężko pracujących dla swoich rodzin i naszej ojczyzny. Niech piękny gest dzielenia chleba będzie znakiem międzyludzkiej solidarności i budowania więzi społecznej.
   
  Na czas dożynkowych uroczystości życzenia składają:
  Starosta Wągrowiecki, Tomasz Kranc
  Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, Małgorzata Osuch
  Wicestarosta, Michał Piechocki
 • Dary od przyjaciół dla pacjentów ZOL-u

  Dary od przyjaciół dla pacjentów ZOL-u

  2020.08.31
  Już od wielu lat Szymon Jasiński wraz z grupą przyjaciół organizują dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego różne akcje charytatywne. W tym roku wsparli Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wągrowcu.
  Do tych przyjaciół należą uczestnicy festynu sportowo- rekreacyjnego na Osiedlu Wschód, sklep sportowy „Donia” pani Doroty Sobolewskiej, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grylewo na czele z panem Zbigniewem Pawlakiem, Wojciech Skrzypczak – pomysłodawca akcji „Lotką w covid-19” oraz pan Janusz Patelski. Z zebranych podczas różnych akcji środków sfinansowano zakup m.in. 2 wentylatorów na statywach, 38 kompletów sztućców, 40 kubków wielokrotnego użytku, prześcieradła, parasol przeciwsłoneczny, maseczki oraz przyłbice.
  Przekazanie sprzętu nastąpiło przed Starostwem Powiatowym.
  Dary dla pacjentów ZOL-u odebrał dr n.med. Michał Grzeszczak, chirurg z wągrowieckiego szpitala.
  W imieniu pacjentów wągrowieckiego ZOL-u - dziękujemy!

Stronicowanie

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88