Aktualności

Stronicowanie

 • II Wielopokoleniowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy

  II Wielopokoleniowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy

  2019.08.06

  W sobotę 3 sierpnia o godz. 10.00 na plaży miejskiej nad Jeziorem Durowskim spotkali się kajakarze i rowerzyści, by wziąć udział w II Wielopokoleniowym turnieju – turystyczno krajoznawczym zorganizowanym przez Oddział PTTK im. W. Balcerowicza w Wągrowcu w ramach realizacji zadania finansowanego z powiatowego budżetu obywatelskiego 2019.

   

 • XV Osiedlowy Turniej Piłkarski im. Zbigniewa Walkowiaka

  XV Osiedlowy Turniej Piłkarski im. Zbigniewa Walkowiaka

  2019.08.06

  W sobotę 10 sierpnia na boisku sportowym przy ul. Mikołajczyka w Wągrowcu odbędzie się XV Osiedlowy Turniej Piłkarski im. Zbigniewa Walkowiaka oraz festyn rodzinny. W programie przewidziano mecze i wiele atrakcji. Całkowity dochód uzyskany z imprezy przeznaczony będzie na leczenie Franka Szkatulskiego - chłopca z Wągrowca chorującego na mukowiscydozę.

 • 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  2019.08.02

  Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00. To największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Nierówna walka trwała 63 dni. 1 sierpnia 1944 r. - po latach nieludzkiej i zbrodniczej okupacji niemieckiej, która każdego dnia przynosiła nowe zbrodnie - warszawiacy chwycili za broń.

  W Wągrowcu o godz. 17:00 zostały uruchomione syreny alarmowe. Na damasławskim cmentarzu parafialnym odbyły się obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na grobie Powstańca Warszawskiego śp. ks. Zbigniewa Drzewieckiego pseudonim „Zbyszek” okolicznościowe wiązanki złożyli: Starosta Tomasz Kranc, wójt gminy Damasławek Cyprian Wieczorek, przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Jakub Zadroga, a także delegacje Towarzystwa Sympatyków Ziemi Damasławskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych z Damasławka i Międzylesia, Rady Parafialnej z Damasławka, Sołectwa Damasławek wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy gminy.
  fot. Gmina Damasławek

 • Powstał Komitet na rzecz ufundowania sztandaru dla Powiatu Wągrowieckiego

  Powstał Komitet na rzecz ufundowania sztandaru dla Powiatu Wągrowieckiego

  2019.08.01

  Starosta Wągrowiecki, Tomasz Kranc wystąpił z inicjatywą powołania Powiatowego Komitetu na Rzecz Ufundowania Sztandaru dla Powiatu Wągrowieckiego. W skład Komitetu, oprócz Starosty weszli także członkowie Prezydium Rady Powiatu Wągrowieckiego: Małgorzata Osuch – Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, Krystyna Urbańska i Andrzej Banaszyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego.

  Rada Powiatu Wągrowieckiego już w maju 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli powiatu wągrowieckiego, w tym sztandaru. Z zapisów uchwały można już się dowiedzieć jak będzie wyglądał sztandar:„sztandar powiatu wągrowieckiego jest dwustronny i ma kształt prostokątnego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, obszyty (z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca) złotą frędzlą o szerokości 5 cm. Na stronie prawej sztandaru (awers) umieszczony jest herb, w odległości 23,5 cm od góry, w samym centrum białego płata sztandaru. Nad herbem, w odległości 3 cm jest napis POWIAT, a pod nim, w odległości 6 cm od dolnej krawędzi tarczy napis WĄGROWIECKI. Na stronie lewej sztandaru (rewers), w samym centrum, umieszczony jest duży orzeł wzoru państwowego na polu czerwonym, o wysokości 75 cm, w odległości 12,5 cm od góry i od dołu. Głowicą sztandaru jest wykonany z metalu (srebrzystego lub złocistego) topór Pałuków, o wysokości 15 cm. Na drzewcu, pod głowicą sztandaru, wiąże się szarfę szerokości 15 cm w barwach powiatu wągrowieckiego (trzy pasy o szerokości 5 cm każdy - biały, czerwony i żółty). Oba końce szarfy dochodzą do dolnego skraju płata sztandaru i są zakończone złotą frędzlą. Na drzewcu mogą zostać wbite gwoździe, wskazujące na fundatorów sztandaru.”

  Sztandar jest historycznym symbolem walki, honoru, odwagi, a także wierności uniwersalnym wartościom i poszanowaniem tradycji. Ma on umacniać tożsamość kulturową i więzy naszej powiatowej społeczności oraz stać się zobowiązaniem do rzetelnego wypełniania obowiązków wobec Powiatu i Jego Mieszkańców. Będzie on towarzyszył podczas chwil szczególnie ważnych i uroczystych dla powiatu, regionu i Polski.

  Radni na wczorajszej sesji Rady Powiatu wyrazili wolę powołania Komitetu. W imieniu Komitetu akt podpisał Starosta, Tomasz Kranc. Tym samym powiatowe insygnia już niedługo wzbogacą się o sztandar.

 • Będą nowe pojazdy dla osób niepełnosprawnych

  Będą nowe pojazdy dla osób niepełnosprawnych

  2019.08.01

  W dniu wczorajszym Starosta Tomasz Kranc i Wicestarosta Michał Piechocki, podpisywali stosowne dokumenty w sprawie zakupu pojazdów dla placówek, wspierających osoby niepełnosprawne w naszym powiecie.
  W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, których samorządy finansowo wsparły ten projekt: Przemysław Majrzchak, Przemysław Renn i Cyprian Wieczorek. Obecna była także Henryka Nowak - Tańska, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Rehabilitacja", do którego trafi dofinansowanie w wysokości 323.663 (70 proc. kosztów) na zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie i mikrobusa dla Warsztatów Terapii zajęciowej w Wągrowcu.
  Powiat wągrowiecki wyasygnował ponadto w swoim budżecie kwoty 78 tys. i 80 tys. przeznaczone na zakup dwóch mikrobusów dla potrzeb jednostek powiatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.
  160 tys. zł trafi do Miasta Wągrowca jako 60% dofinansowania zakupu dwóch mikrobusów na potrzeby przewozu niepełnosprawnych uczniów gminy miejskiej. Dokumenty w tej sprawie podpisał Burmistrz Wągrowca, Jarosław Berendt oraz Skarbnik Miasta Daniel Budzeń.
  Podczas spotkania obecni byli także członkowie Zarządu Powiatu: Jerzy Springer oraz Andrzej Wieczorek. Obsługę projektu 
  w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

Stronicowanie

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888