Aktualności

Stronicowanie

 • Powszechny Spis Rolny 2020

  Powszechny Spis Rolny 2020

  2020.09.08

  Od 1 września do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce odbywa się Powszechny Spis Rolny, którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także te użytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

   

 • Szczepienia HPV I dawką szczepionki - dodatkowy termin

  Szczepienia HPV I dawką szczepionki - dodatkowy termin

  2020.09.07

  Szczepienia I dawką szczepionki dla dziewczynek z rocznika 2007, które z przyczyn losowych nie zostały zaszczepione w pierwszym wyznaczonym terminie odbędą się w poniedziałek 14 września br. w Szkole Podstawowej Nr 2 (ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec) w godzinach od 14:30 do 17:00.

   

 • Powiat otrzymał blisko 300 tys. grantu na wsparcie DPS

  Powiat otrzymał blisko 300 tys. grantu na wsparcie DPS

  2020.09.07

  Powiat Wągrowiecki otrzymał grant w łącznej kwocie 267 900,00 zł na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce.

 • Tradycyjna wiecha zawieszona

  Tradycyjna wiecha zawieszona

  2020.09.04

  W dniu dzisiejszym na teren budowy „Zaplecza Technologicznego i Hali Postojowej” przy ul. Leśnej w Wągrowcu zjechali goście, aby uczestniczyć w tradycyjnym „zawieszeniu wiechy”. Wśród zaproszonych gości obecni byli mi.n.: Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Marcin Klimkowski – dyrektor ds. Produkcji ALSTAL Grupa Budowlana, Włodzimierz Wilkanowicz – Prezes Kolei Wielkopolskich, Marek Nitkowski – Wiceprezes Zarządu Kolei Wielkopolskich, Mikołaj Grzyb – członek Zarządu Kolei Wielkopolskich, Jakub Rutnicki – Poseł na Sejm RP, Agnieszka Grzechowiak i Jarosław Maciejewski – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a także Starosta Wągrowiecki, Tomasz Kranc, Burmistrz Wągrowca Jarosław Berendt, Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak oraz były Burmistrz Wągrowca Stanisław Wilczyński. Ks. Kanonik Witold Chmielewski dokonał poświęcenia symbolicznego wianka, który zawisł na budynku.

  Jak informuje wykonawca, Grupa Budowlana ALSTAL, hala główna o powierzchni zabudowy równej 2 783 m2 będzie miejscem przeznaczonym do przeglądów, napraw, mycia zewnętrznego oraz sprzątania wnętrz pojazdów.

  W hali postojowej o powierzchni zabudowy 1 971,61 m2 odstawiane będą pojazdy w czasie oczekiwania rozkładowego pomiędzy kursami. Hala będzie czterotorowa i mieścić będzie po dwa dwuczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne o długości do 45 m.

  Na terenie inwestycji powstanie także stacja paliw z dwoma dystrybutorami do tankowania pojazdów szynowych oraz inne elementy zagospodarowania terenu jak: wiata śmietnikowa, stacja transformatorowa, taca szczelna do tankowania zbiorników paliwa oraz pełna infrastruktura kolejowa. Projekt zakłada również budowę pomieszczeń socjalnych dla pracowników, strefy wypoczynku i noclegu oraz sali szkoleniowej na 50 osób.

  Drugie z zadań zawartych w umowie zostanie zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie budowy rozjazdów i torów dojazdowych do zaplecza technicznego wraz z przebudową przejazdu kolejowego.

  Budowa nowoczesnego zaplecza technicznego dla Kolei Wielkopolskich w Wągrowcu ma potrwać dwa lata. Koszt tej inwestycji to ok. 60 mln złotych.

  Inwestycja jest niewątpliwym sukcesem starań Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, które wraz z gminami od lat zabiegało o jej realizację w stolicy powiatu. Pozwalała na to dostępność terenu i działek, które są własnością skarbu państwa, ale oddane w użytkowanie wieczyste Kolejom Wielkopolskim sp. z o.o. w Poznaniu. Jako, że organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, pozwolenie na budowę, zostało wydane w kwietniu 2018 roku w wągrowieckim starostwie.

  Zostając przy temacie kolei, warto dodać, że Stowarzyszenie „Komunikacja”, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, a prezesem jest Wicestarosta Michał Piechocki, zabiegała także bardzo konkretnie o reaktywację linii kolejowej Czarnków – Wągrowiec – Poznań. Projekt uzyskał już aprobatę Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a w budżecie zabezpieczono środki finansowe na działania przygotowujące jego realizację. W chwili obecnej podejmowane są kolejne działania zmierzające do uruchomienia inwestycji, a sprzyjać temu będzie podpisane już porozumienie w sprawie podjęcia działań mających na celu wznowienie ruchu pasażerskiego i towarowego na liniach kolejowych Wągrowiec - Rogoźno - Bzowo Goraj - Czarnków.

  Uruchomienie nieczynnych obecnie linii kolejowych przyczyni się do przyspieszenia rozwoju społeczno - gospodarczego terenów przy nich położonych i zdecydowanie polepszy dostępność mieszkańców do publicznego transportu zbiorowego.

 • Powiat z troską o wszystkich mieszkańców

  Powiat z troską o wszystkich mieszkańców

  2020.09.02

  Mijają dwa lata, kiedy w 2018 roku, Powiat Wągrowiecki przystąpił do partnerskiego projektu pn. „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych społeczności lokalnej siedmiu gmin Powiatu Wągrowieckiego oraz niesamodzielnych osób starszych”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a jego liderem jest firma Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza – A. Gawrońska sp. j. z Poznania. Wartość całego projektu to ponad 5 milionów złotych, z czego 4,8 mln pochodzi z dofinansowania unijnego.

  Celem projektu było utworzenie systemu wsparcia dla niesamodzielnych osób starszych i ich faktycznych opiekunów na ternie powiatu wągrowieckiego.

  Głównym zadaniem było utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej, który powstał w 2019 roku, w oparciu o część rehabilitacyjną Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu. Bowiem to tutaj powiat przygotował pomieszczenia dla wszystkich korzystających seniorów, mieszkańców Wągrowca i całego powiatu. Warto dodać, że w przypadku innego projektu pod nazwą „Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego” realizowanego z gminami powiatu wągrowieckiego mieszkańcy miasta Wągrowca również korzystali z pomieszczeń udostępnionych przez powiat, a zlokalizowanych właśnie w DDOM.

  Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM) to wsparcie skierowane do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób w wieku starszym (Panie po 60 roku życia, Panowie po 65), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Pomoc ta jest realizowana w obiekcie znajdującym się w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego w Wągrowcu, gdzie pacjenci są pod opieką specjalistycznego personelu (lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, geriatrii, neurologii, kardiologii i psychiatrii, pielęgniarek, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego, terapeutów zajęciowych oraz psychologa. Czas pobytu jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie jest krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. W tym czasie kadra zwiększa sprawność i samodzielność podopiecznych, aby mogli dalej jak najlepiej funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania.

  Do pobytu w DDOM kwalifikują się pacjenci po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga bardziej zintensyfikowanej opieki, w celu poprawy stanu zdrowia oraz przeciwdziałania postępującej niesamodzielności, pacjenci pozostający pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, oraz pozostający pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej, których stan zdrowia wskazuje na możliwość pojawienia się konieczność podjęcia leczenia szpitalnego. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności uzyskali odpowiednie wyniki. Z dziennego domu opieki medycznej mogą korzystać wyłącznie osoby ubezpieczone, a udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Stronicowanie

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88