Aktualności

Stronicowanie

 • Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób niewidomych i niedowidzących

  Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób niewidomych i niedowidzących

  2021.01.20

  Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski zaprasza osoby niewidome, niedowidzące oraz osoby z ich otoczenia do udziału w projekcie wspierającym. PZN oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne.

 • Rekordowa liczba pozwoleń na budowę

  Rekordowa liczba pozwoleń na budowę

  2021.01.20
  W roku 2020 Starosta Wągrowiecki wydał łącznie 850 decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszelkiego typu obiektów i robót budowlanych. Jest to rekordowa liczba w ostatnich latach.
   
   
 • Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił XI edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił XI edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

  2021.01.20
  Beneficjentami wsparcia udzielanego w ramach konkursu są gminy. Każda gmina ma prawo złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w sołectwie lub miejscowości.                               
   
   
 • Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021r.

  Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021r.

  2021.01.19

  Zarząd Powiatu Wągrowieckiego dokonał wyboru ofert. Tym samym znane już są wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku, określone w załączniku do uchwały Zarządu z 14 stycznia br.

  Organizacje będą mogły realizować zadania z zakresu:

  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • kultury i sztuki,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
  • turystyki i krajoznawstwa
  • przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości
  • wspierania osób z niepełnosprawnością
  • wspierania osób starszych
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • upowszechniania i ochrony praw konsumentów
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

  Szczegółowa informacja w załączniku.

 • Program Rehabilitacji Kompleksowej w naszym powiecie

  Program Rehabilitacji Kompleksowej w naszym powiecie

  2021.01.19
  Pozwól sobie pomóc.
  Zgłoś się do nowego Programu Rehabilitacji Kompleksowej, realizowanego w Powiecie Wągrowieckim!
   

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił nabór uczestników do udziału w pilotażowym projekcie realizowanym w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej Wielspin w Wągrowcu.

  Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia - zgłoś się i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.
   
  W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.
   
  Mieszkańcy naszego powiatu, województwa wielkopolskiego, a także pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego realizować projekt będą w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej mieszczącym się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Wielspin w Wągrowcu.
   
  Do kogo skierowany jest Program? Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód
  i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

  Co oferuje Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej? W Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej specjaliści pomogą:
  • ocenić Twój stan zdrowia i podjąć niezbędne działania, aby w jak największym stopniu odzyskać sprawność,
  • odzyskać wiarę we własne możliwości, wybrać nowy zawód i zdobyć kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania,
  • znaleźć pracę dopasowaną do Twoich możliwości i potrzeb lub rozpocząć działalność gospodarczą.

  Zgłosiłeś chęć udziału w rehabilitacji kompleksowej – co dalej?
  • lekarz i psycholog ocenią Twój stan zdrowia i wystawią orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej,
  • otrzymasz skierowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej z propozycją terminu zgłoszenia się do Ośrodka.
   
  W Ośrodku możliwy jest pobyt z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem. Jeśli jednak mieszkasz na tyle blisko, by codziennie dojeżdżać na zajęcia – to masz taką możliwość (wówczas otrzymasz posiłki w trakcie trwania zajęć).
   
  Co Cię czeka w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej?
  Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny przez specjalistów - lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych – stanu Twojego zdrowia, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości. Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram działań i sposób oceny ich efektów.
  W przygotowaniu Indywidualnego Programu Rehabilitacji i jego realizacji będzie uczestniczyć zespół rehabilitacyjny w składzie:
  • lekarz
  • fizjoterapeuta
  • psycholog
  • doradca zawodowy
  • pośrednik pracy
  • terapeuta zajęciowy
  • specjalista ds. zarządzania rehabilitacją
  • inni specjaliści w zależności od potrzeb
   
  Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów.
   
  Na czym polega moduł zawodowy?
  W ramach modułu zawodowego będziesz mieć możliwość uzyskania wsparcia doradcy zawodowego. Będzie on służył Ci radą w wyborze nowego zawodu - dopasowanego do Twoich zainteresowań oraz obecnych możliwości i cieszącego się zainteresowaniem pracodawców. Ustali także, czy nie powinieneś wziąć udziału w dodatkowych zajęciach z zakresu np. matematyki, informatyki czy języka obcego -
  jeśli miałoby to ułatwić Ci naukę nowego zawodu. Takie zajęcia są możliwe do realizacji w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.
  Jeśli okaże się to przydatne do wykonywania nowego zawodu, doradca skieruje Cię także na kurs komputerowy. Nauczysz się, jak korzystać z komputera podczas poszukiwania pracy, jak pozyskiwać i selekcjonować informacje, a następnie zdobędziesz umiejętności komputerowe niezbędne do wykonywania pracy. Ukończenie kursu i zaliczenie sprawdzianu będzie podstawą do wydania Ci powszechnie uznawanego przez pracodawców certyfikatu.
   
  Nowa praca to wyzwanie. Czy sobie poradzę? Moduł psychospołeczny.
  Nie obawiaj się, przez cały pobyt w Ośrodku oraz po podjęciu pracy nie zostaniesz sam. W ramach modułu psychospołecznego psycholog z zespołu rehabilitacyjnego będzie czuwał nad tym, byś nie zwątpił w swoje siły. To normalne, że utrata możliwości wykonywania dotychczasowej pracy lub brak aktywności zawodowej mogły naruszyć Twoją wiarę we własne możliwości i obniżyć poczucie wartości. Psycholog pomoże Ci przezwyciężyć trudne momenty zwątpienia. W dążeniu do zmiany swojej sytuacji zawodowej i życiowej bardzo ważna jest motywacja. Wspólnie z psychologiem będziesz pracował nad jej wzmocnieniem. Pomoże Ci to osiągnąć założone cele, utwierdzi w przekonaniu o możliwości powrotu do pracy i zmiany swojej sytuacji życiowej, wzmocni poczucie własnej wartości. W ramach modułu psychospołecznego psycholog będzie pracował z Tobą zarówno indywidualnie, jak i w grupie z innymi uczestnikami. Będzie także dostępny dla Twoich najbliższych (rodzina, przyjaciele), jeśli okaże się to pomocne w procesie Twojego powrotu do aktywności zawodowej.
   
  Więcej informacji na https://www.facebook.com/ORKWagrowiec oraz w folderze informacyjnym.
   

Stronicowanie

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88