Aktualności

Stronicowanie

 • Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021r.

  Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021r.

  2021.01.19

  Zarząd Powiatu Wągrowieckiego dokonał wyboru ofert. Tym samym znane już są wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku, określone w załączniku do uchwały Zarządu z 14 stycznia br.

  Organizacje będą mogły realizować zadania z zakresu:

  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • kultury i sztuki,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
  • turystyki i krajoznawstwa
  • przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości
  • wspierania osób z niepełnosprawnością
  • wspierania osób starszych
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego
  • upowszechniania i ochrony praw konsumentów
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

  Szczegółowa informacja w załączniku.

 • Program Rehabilitacji Kompleksowej w naszym powiecie

  Program Rehabilitacji Kompleksowej w naszym powiecie

  2021.01.19
  Pozwól sobie pomóc.
  Zgłoś się do nowego Programu Rehabilitacji Kompleksowej, realizowanego w Powiecie Wągrowieckim!
   

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił nabór uczestników do udziału w pilotażowym projekcie realizowanym w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej Wielspin w Wągrowcu.

  Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia - zgłoś się i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.
   
  W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.
   
  Mieszkańcy naszego powiatu, województwa wielkopolskiego, a także pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego realizować projekt będą w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej mieszczącym się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Wielspin w Wągrowcu.
   
  Do kogo skierowany jest Program? Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód
  i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

  Co oferuje Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej? W Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej specjaliści pomogą:
  • ocenić Twój stan zdrowia i podjąć niezbędne działania, aby w jak największym stopniu odzyskać sprawność,
  • odzyskać wiarę we własne możliwości, wybrać nowy zawód i zdobyć kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania,
  • znaleźć pracę dopasowaną do Twoich możliwości i potrzeb lub rozpocząć działalność gospodarczą.

  Zgłosiłeś chęć udziału w rehabilitacji kompleksowej – co dalej?
  • lekarz i psycholog ocenią Twój stan zdrowia i wystawią orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej,
  • otrzymasz skierowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej z propozycją terminu zgłoszenia się do Ośrodka.
   
  W Ośrodku możliwy jest pobyt z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem. Jeśli jednak mieszkasz na tyle blisko, by codziennie dojeżdżać na zajęcia – to masz taką możliwość (wówczas otrzymasz posiłki w trakcie trwania zajęć).
   
  Co Cię czeka w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej?
  Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny przez specjalistów - lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych – stanu Twojego zdrowia, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości. Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram działań i sposób oceny ich efektów.
  W przygotowaniu Indywidualnego Programu Rehabilitacji i jego realizacji będzie uczestniczyć zespół rehabilitacyjny w składzie:
  • lekarz
  • fizjoterapeuta
  • psycholog
  • doradca zawodowy
  • pośrednik pracy
  • terapeuta zajęciowy
  • specjalista ds. zarządzania rehabilitacją
  • inni specjaliści w zależności od potrzeb
   
  Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów.
   
  Na czym polega moduł zawodowy?
  W ramach modułu zawodowego będziesz mieć możliwość uzyskania wsparcia doradcy zawodowego. Będzie on służył Ci radą w wyborze nowego zawodu - dopasowanego do Twoich zainteresowań oraz obecnych możliwości i cieszącego się zainteresowaniem pracodawców. Ustali także, czy nie powinieneś wziąć udziału w dodatkowych zajęciach z zakresu np. matematyki, informatyki czy języka obcego -
  jeśli miałoby to ułatwić Ci naukę nowego zawodu. Takie zajęcia są możliwe do realizacji w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.
  Jeśli okaże się to przydatne do wykonywania nowego zawodu, doradca skieruje Cię także na kurs komputerowy. Nauczysz się, jak korzystać z komputera podczas poszukiwania pracy, jak pozyskiwać i selekcjonować informacje, a następnie zdobędziesz umiejętności komputerowe niezbędne do wykonywania pracy. Ukończenie kursu i zaliczenie sprawdzianu będzie podstawą do wydania Ci powszechnie uznawanego przez pracodawców certyfikatu.
   
  Nowa praca to wyzwanie. Czy sobie poradzę? Moduł psychospołeczny.
  Nie obawiaj się, przez cały pobyt w Ośrodku oraz po podjęciu pracy nie zostaniesz sam. W ramach modułu psychospołecznego psycholog z zespołu rehabilitacyjnego będzie czuwał nad tym, byś nie zwątpił w swoje siły. To normalne, że utrata możliwości wykonywania dotychczasowej pracy lub brak aktywności zawodowej mogły naruszyć Twoją wiarę we własne możliwości i obniżyć poczucie wartości. Psycholog pomoże Ci przezwyciężyć trudne momenty zwątpienia. W dążeniu do zmiany swojej sytuacji zawodowej i życiowej bardzo ważna jest motywacja. Wspólnie z psychologiem będziesz pracował nad jej wzmocnieniem. Pomoże Ci to osiągnąć założone cele, utwierdzi w przekonaniu o możliwości powrotu do pracy i zmiany swojej sytuacji życiowej, wzmocni poczucie własnej wartości. W ramach modułu psychospołecznego psycholog będzie pracował z Tobą zarówno indywidualnie, jak i w grupie z innymi uczestnikami. Będzie także dostępny dla Twoich najbliższych (rodzina, przyjaciele), jeśli okaże się to pomocne w procesie Twojego powrotu do aktywności zawodowej.
   
  Więcej informacji na https://www.facebook.com/ORKWagrowiec oraz w folderze informacyjnym.
   
 • Kapsuła czasu na 100. lecie ZS nr 1

  Kapsuła czasu na 100. lecie ZS nr 1

  2021.01.19

  18 stycznia 2021 roku o godzinie 11.00 w murach Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w obecności Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca została złożona KAPSUŁA CZASU upamiętniająca jubileusz 100 – lecia placówki. To wydarzenie było domknięciem roku jubileuszowego pod hasłem: Historią inspirowani.

  W kapsule czasu umieszczone zostały przedmioty związane z działalnością szkoły i aktualnymi sprawami. Zamknięto w niej także przesłania, skierowane do przyszłych pokoleń uczniów tej szkoły oraz materiały związane z naszym powiatem. Sporządzono akt złożenia, który podpisali: Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, dyrektor szkoły Zbigniew Smoliński, przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego Cezary Cieślak i Jakub Kozubek oraz autorka wyróżnionego w konkursie „Przesłania do potomnych” Martyna Nawrocka. Nad umieszczeniem symboli naszych czasów w kapsule czuwała przedstawicielka administracji szkoły, Ewa Leśniewska. Na koniec wicedyrektor ds. dydaktycznych Barbara Tadeusz- Budnik umieściła akt w kapsule, którą w murach szkoły złożył dyrektor Zbigniew Smoliński. Ostatnią cegłę wmurował kierownik gospodarczy Stanisław Kaczmarek, a wicedyrektorzy Maciej Bejnarowicz i Krzysztof Kasperkowiak przymocowali tablicę pamiątkową. Całość prowadziła wicedyrektor ds. wychowawczych Izabella Krystkowiak.

  Wydarzenie odbyło się w niewielkim gronie i w reżimie sanitarnym, ale czuło się ponadczasowy, wyjątkowy wymiar tej chwili, która dawała poczucie wspólnoty i zadowolenia z dziejącej się historii.

  W bardzo wyjątkowym czasie przyszło szkole świętować swoją rocznicę, od marca 2020 roku ze względu na sytuację epidemiczną imprezy były wielokrotnie przekładane a kilka z zaplanowanych odwołano. Jednak wiele z podejmowanych działań społeczności Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu związanych było z historią szkoły i 100. rocznicą jej utworzenia.

  Obchody rozpoczęły się w styczniu ubiegłego roku od UROCZYSTEJ RADY PEDAGOGICZNEJ i prezentacji Intro 100-lecia. Potem pojawił się artykuł o historii szkoły w prasie lokalnej, odbyła się studniówka – nawiązująca w części artystycznej i dekoracjach do lat 20 – tych XX w., w ramach zajęć języków obcych zredagowano i wysłano kartki z informacją o 100-leciu szkoły do 100 szkół z całego świata oraz zorganizowano Nieustający Konkurs Biblioteczny dotyczący historii szkoły.

  Kilka miesięcy trwało stworzenia w ogrodach szkoły strefy relaksu zwanej „Kawiarenką pod chmurką”. Inicjatywa powstania tej przestrzeni rozwijającej świadomość ekologiczną wśród uczniów oraz nawyku obcowania z naturą, stanowiła istotny punkt realizacji obchodów 100-lecia szkoły. Przedsięwzięcie wsparła Rada Rodziców i Rada Słuchaczy.

  Szkolny Klub Wolontariatu “Dar Życia” uczcił rocznicę organizując 5 października Charytatywny Teleturniej “Milionerzy”. Nagrodę główną przekazano na ręce dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu, pana Jana Fajkiela. Cenny czek na kwotę 2070 zł został zamieniony na piękną i tak potrzebną podopiecznym ośrodka nową lodówkę.

  20 października 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 odbyła się kolejna impreza w ramach projektu. Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili grę miejską: „Śladami historii Naszej Szkoły – Poszukiwania Gigantycznej Kapsuły Czasu”. Poruszając się po sygnale GPS, drużyny przebyły trasę ok. 6 km, przy czym najlepsza drużyna pokonała ją w 1 h i 13 min. Zwyciężczynie odnalazły zaginiony relikt i oddały go w ręce prawowitego właściciela, dyrektora Zbigniewa Smolińskiego.

  6 grudnia 2020 roku zakończył się jedyny w swoim rodzaju konkurs pt.: „Zostań autorem słów hymnu naszej szkoły!” Podjęto próbę stworzenia teksu i to z sukcesem. Młodzież pracowała w grupach i powstało 12 autorskich projektów. Zwycięskie teksty były bazą i inspiracją do stworzenia ostatecznego brzmienia hymnu szkolnego.

  W styczniu zakończono marsz społeczności szkolnej z kijami Nordic Walking „100 kilometrów na 100 lecie szkoły”.

 • #szczepimysię - ogólnopolska kampania społeczna

  #szczepimysię - ogólnopolska kampania społeczna

  2021.01.18

  Od 15 stycznia można zgłaszać się na szczepienie przeciw COVID-19. Po zgłoszeniu dostaniesz maila gdy tylko ruszy Twoja grupa!

 • Zabytek Zadbany - zapraszamy do konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Zabytek Zadbany - zaproszenie do konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  2021.01.18
  Ruszyła kolejna edycja konkursu "Zabytek Zadbany", organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego celem jest promocja właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków.
   
   

Stronicowanie

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88