Aktualności

Stronicowanie

 • Informacja o terminie otwarcia kopert złożonych ofert

  Informacja o terminie otwarcia kopert złożonych ofert

  2020.11.17

  INFORMACJA O TERMINIE OTWARCIA KOPERT ZŁOŻONYCH OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I/LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

   
  Komisja Konkursowa powołana w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze  Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku” oraz ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku” informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2020r. (tj. w poniedziałek)
  o godz. 9.00
  w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15.
 • 11 Listopada - Święto Niepodległości

  11 Listopada - Święto Niepodległości

  2020.11.12

  Dzień – 11 listopada to symbol umiłowania ojczyzny, walki o wolność, zwycięstwo o prawdę. Wolność, która sprawiła, że dziś możemy żyć w wolnym kraju, że możemy rozwijać kulturę i pielęgnować tradycję. 11 listopada przywołuje w nas pamięć o najważniejszej wartości każdego narodu – niepodległości.

  Dzisiejsze obchody Święta Niepodległości są skromniejsze, ale nie mniej uroczyste. WRC na Kołach i Daniel Różański oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych grup motocyklowych kultywują podjętą dwa lata temu tradycję związaną z Patriotycznym Rajdem Powiatowym pod patronatem Starosty Wągrowieckiego, Tomasza Kranca.

  Motocykliści wydelegowani przez organizacje tworzące co roku Rajd wyruszyli dziś w trasę taką, jak do tej pory, odwiedzając wszystkie gminne miejscowości w naszym powiecie. Wspierał ich także autobus z Muzeum Techniki Motoryzacyjnej Ol-Mot w Łaziskach.

  W imieniu wszystkich mieszkańców powiatu wągrowieckiego motocykliści złożyli kwiaty przekazane przez Starostę Wągrowieckiego i zapalili znicze przy pomnikach upamiętniających bohaterów walczących o niepodległość naszego kraju.

  Tego dnia Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz radna Rady Powiatu Wągrowieckiego Irena Szewczykowska złożyli kwiaty pod pomnikiem w hołdzie ofiarom tragicznego września i hitlerowskiej okupacji 1939-1945 w Damasławku. Wicestarosta Michał Piechocki oddał cześć wszystkim bohaterom przed pomnikiem ku czci Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.

  Pamięć o naszej ojczyźnie powinniśmy wykrzesywać w każdej chwili naszego życia. Nasza pamięć o 11 listopada 1918 r. jest żywym świadectwem najwyższej rangi. Patriotyzm każdego człowieka powinien zmuszać do pamięci o przeszłości, dawać świadectwo w teraźniejszości i myśleć z nadzieją o przyszłości. Od nas samych zależy, jak wykorzystamy szansę naszej wolności. Wolność człowieka jest nie tylko darem, ale i zobowiązaniem. Bądźmy wierni i odpowiedzialni i z dumą kierujmy się cechami z przeszłości, bo tego wymaga od nas historia, z której powinniśmy być dumni – podsumował ten dzień Starosta Wągrowiecki, Tomasz Kranc.

 • Platforma Witkac.pl – nowe zasady składania ofert

  Platforma Witkac.pl – nowe zasady składania ofert

  2020.11.10

  Platforma Witkac.pl – nowe zasady składania ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  w 2021 roku

  Starostwo Powiatowe w Wągrowcu wprowadziło zmiany usprawniające współpracę finansową samorządu z organizacjami pozarządowymi. Do obsługi konkursów ofert została uruchomiona platforma komputerowa Witkac.pl

  Platforma www.witkac.pl służy obsłudze procesu zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym. Elektroniczny generator wniosków usprawni przyjmowanie zgłoszeń do otwartych konkursów ofert, a pierwsze z nich będą ogłoszone w drugiej połowie listopada br.

  Witkac.pl umożliwia automatyczną weryfikację ofert oraz sprawozdań pod kątem poprawności formalnej i rachunkowej. Dzięki niemu składane oferty będą pozbawione błędów rachunkowych,a liczba błędów formalnych zostanie ograniczona do minimum. Złożenie oferty w generatorze powinno być potwierdzone złożeniem oferty w wersji papierowej w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

  Wszystkie dane dotyczące konkursów, ofert, umów będą cały czas dostępne w systemie.

  Pytania i odpowiedzi na temat platformy Witkac.pl

   

  1. Jakie korzyści przynosi stosowanie platformy Witkac.pl?
  • Generator ofert oparty jest na bazie formularza internetowego z systemem pomocy,
  • Niwelowanie błędów formalnych ofert (brak możliwości złożenia oferty niezgodnej z ogłoszeniem),
  • Obliczanie kosztów do pokrycia z dotacji względem zadeklarowanego wkładu własnego,
  • Powiadomienia o ogłoszonych konkursach,
  • Możliwość zarządzania ofertą w trakcie jej realizacji,
  • Automatyczny proces tworzenia dokumentów (umów, aneksów, sprawozdań),
  • Przypominanie o zbliżających się terminach (złożenie oferty, wysyłka sprawozdania), przeglądanie konkursów w ich kluczowych fazach (trwa nabór, trwa ocena, konkurs został rozstrzygnięty),
  • Archiwum dokumentów organizacji z możliwością tworzenia nowej oferty na podstawie już złożonych (znajdujących się w systemie).

   

  1. Jak założyć konto w systemie Witkac.pl ?

  W systemie Witkac.pl można założyć konto osoby/organizacji składającej oferty w konkursach organizowanych przez samorządy w otwartych konkursach ofert. Należy wejść na stronę www.witkac.pl, wypełnić formularz rejestracyjny, następnie kliknąć "Utwórz konto" - nastąpi rejestracja organizacji składającej wnioski.

  • Na pierwszej zakładce podaje się adres e-mail, który jednocześnie jest loginem konta, wpisać hasło oraz oznaczyć, iż zapoznano się z regulaminem.
  • Na drugiej zakładce należy wybrać: województwo, powiat, gmina. Pozostałe pola są fakultatywne natomiast ich wypełnienie pozwoli na wykorzystanie pełnej funkcjonalności systemu. Wypełnienie pól "imię i nazwisko" pozwoli nam zwracać się do oferenta w sposób grzecznościowy, a nie techniczny.
  • Dane organizacji, którą Państwo reprezentują - pozwolą na automatyczne wypełnianie tych pól w składanych przez Państwa ofertach w przyszłości.
  • Określenie interesujących Państwa sfer pożytku publicznego - pozwoli w przyszłości na dopasowanie proponowanych konkursów do Państwa zakresu działalności.
  • Oznaczenie terytorialne - pozwoli wybierać dla Państwa konkursy tych Organizatorów (urzędów, instytucji, itp.), które są najistotniejsze z Waszego punktu widzenia.
  • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymacie Państwo wiadomość e-mail, w której będzie link aktywacyjny. (Wiadomość powinna dotrzeć w ciągu ok. 10 min od momentu rejestracji, po upływie tego czasu warto sprawdzić w skrzynce pocztowej folder SPAM, gdyż niektóre filtry mogą potraktować to jako wiadomość potencjalnie niechcianą.
   Po kliknięciu w niego Wasze konto zostanie aktywowane i od tego momentu można zalogować się do systemu.
  1. Jak złożyć ofertę w systemie Witkac.pl?

  Krok 1.

  Należy zarejestrować się tworząc konto użytkownika, wybrać konkurs, który nas interesuje, oraz wypełnić wniosek w wersji elektronicznej (Można to zrobić przechodząc do zakładki "Konkursy", następnie "trwa nabór" lub poprzez zakładkę "Mój Profil" klikamy następnie pole "Dodaj ofertę".

  Krok 2.

  Składanie wniosku podzielone jest na 7 poszczególnych etapów, które należy uzupełnić. Chcąc zapobiec utracie danych, należy zapisać wprowadzone dane za pomocą pola "Zapisz".

  Krok 3.

  Oferent ma możliwość w dowolnym momencie zapisania wprowadzonych danych i powrotu do edycji w innym czasie, istnieje możliwość wydrukowania wersji roboczej.

  Krok 4.

  Na etapie wypełniania wniosku należy również wprowadzić imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wg KRS, które podpiszą ofertę ("Potwierdzenie złożenia oferty") oraz osoby odpowiedzialnej merytorycznie za kontakt roboczy w sprawie złożonej oferty.

  Krok 5.

  Po prawidłowym wypełnieniu całego wniosku, jego weryfikacji oraz elektronicznym przesłaniu oferty (za pomocą pola "Złóż ofertę") system zapisuje wniosek w bazie danych, po czym każda oferta otrzymuje unikatową sumę kontrolną. Następnie należy wydrukować "Potwierdzenie złożenia oferty". Od tego momentu blokuje się możliwość edycji wniosku.

  Krok 6.

  Jednym z podstawowych kryteriów formalnych, jest wysłanie oferty w wersji elektronicznej w trakcie trwania naboru, a następnie podpisanie i wysłanie wersji papierowej wraz z załącznikami do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

  Krok 7.

  Po wysłaniu oferty elektronicznej należy wygenerować z systemu "Potwierdzenie złożenia oferty" po czym jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie i systemie (UWAGA: decyduje wyłączne data wpływu do siedziby Urzędu), na adres Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec.

  WAŻNE !!!: do Urzędu należy przesłać lub dostarczyć osobiście podpisaną ofertę + ewentualne załączniki określone w ogłoszeniu konkursowym. (Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wnioskodawcy.

  1. Jeśli nie złożę wersji papierowej oferty, to...

  Brak złożenia oferty w wersji papierowej skutkować będzie odrzuceniem oferty już na etapie oceny formalnej.

  Każdy Wnioskodawca, który prawidłowo wypełni i złoży wniosek w systemie otrzyma na podany przez siebie w trakcie rejestracji konta adres mailowy, informację o potwierdzeniu złożenia wniosku. W przypadku nie otrzymania takiej informacji w przeciągu 24 godzin od dnia wysłania oferty należy skontaktować się z Wydziałem odpowiedzialnym za ogłoszenie konkursu, ponieważ może zaistnieć sytuacja, iż wniosek nie został zapisany w bazie danych systemu.

  1. Czy w systemie Witkac.pl możliwa jest praca na dwóch komputerach jednocześnie przy tej samej ofercie?

  Niestety symultaniczne uzupełnianie oferty przez dwie osoby w tym samym czasie nie jest możliwe, w następstwie takiego działania mogą wystąpić problemy związane z nieprawidłowym zapisaniem danych w harmonogramie, kosztorysie lub w treści oferty. Należy pamiętać, żeby nie pracować jednocześnie na tej samej ofercie z dwóch różnych kont, ponieważ dane mogą nie zsynchronizować się prawidłowo.

  1. Brak możliwości akceptacji wniosku i złożenia oferty - system Witkac.pl pokazuje błędy.

  System Witkac.pl tylko wskazuje na błędy, które popełnione zostały podczas wypełniania formularza, dopiero po poprawieniu tych błędów wniosek możliwy jest do złożenia o czym system informuję treścią: "wniosek wypełniony poprawnie". Wszelkie limity związane z obowiązkiem zapewnienia wkładu finansowego czy osobowego są ustawione w systemie tak jak przewiduje to ogłoszenie konkursowe. Pola, w których system wskazuje błędy (zaznaczone na czerwono) trzeba poprawić samoczynnie, tak aby wprowadzone dane były zgodne z wytycznymi obowiązującymi w danej edycji konkursu.

   

 • Nagrody Starosty dla młodych zawodniczek

  Nagrody Starosty dla młodych zawodniczek

  2020.11.05
  W dniach 15-18 października w Nowym Tomyślu odbyły się Mistrzostwa Polski do lat 15 w podnoszeniu ciężarów. Drużyna Zamku Gołańcz spisała się znakomicie, osiągając drużynowo 10. miejsce na 61 rywalizujących drużyn. Dołożyła sporą cegiełkę do zwycięstwa Wielkopolski w klasyfikacji wojewódzkiej.
   
  Wśród indywidualnych startów sukcesy odniosły zawodniczki gołanieckiego Zamku z wynikami:
  Róża Włodarczyk - drugie miejsce z wynikiem 29 kg w rwaniu i 38 kg w podrzucie – trzy srebrne medale w bojach
  Marcelina Woźniak - trzecie miejsce z wynikiem 35 kg + 44 kg – trzy brązowe medale w bojach
  Zuzanna Ślipek - pierwsze miejsce z wynikiem 65 kg + 80 kg – trzy złote medale w bojach, trzecie miejsce bez podziału na kategorie wagowe w klasyfikacji według punktacji Sinclaira – 201,3 pkt.
   
  Na ręce prezesa gołanieckiego Klubu, pana Wojciecha Osucha Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc przekazał nagrody dla dziewcząt za zdobyte osiągnięcia. Przekazany sprzęt elektroniczny na pewno umili im czas pomiędzy treningami.
  Gratulujemy raz jeszcze i życzymy dalszych sukcesów!
 • Pokonałeś Covid-19? Oddaj osocze

  Pokonałeś Covid-19? Oddaj osocze

  2020.11.05
  Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu i Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc zapraszają do honorowego dawstwa krwi. Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2!
  Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zapraszają do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe. Osocze od takich osób zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.
  Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z RCKiK wyłącznie osoby, które spełniają poniższe warunki:
  - przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
  - dysponują wynikiem badania RNA SARS-CoV-2, który potwierdził zakażenie lub wynikiem przeciwciał anty-SARS-CoV-2,
  - są w wieku 18 - 60 lat i nie chorują przewlekle,
  - nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników,
  - kobiety, które nie były w ciąży.
  Kontakt z lek. med. Agnieszką Łabą – kierownikiem działu dawców, tel. 61 886 33 34.
  Osoby, które przechorowały COVID-19 proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu dokonania wstępnej oceny braku przeciwwskazań do oddania osocza, ustalenia najdogodniejszego terminu i miejsce jego pobrania.
   
  Kontakt z Działem Dawców RCKiK w Poznaniu w godz.7.30-14.30 tel.: 61 886 33 54.
   
  Osoba, która wyzdrowiała po przechorowaniu COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 musi spełniać standardowe kryteria dawcy krwi (m.in. stanu zdrowia, wagi, wzrostu, nieprzebywania w obszarach o szczególnej sytuacji epidemiologicznej, np. obszary występowania wirusa Zika, wirusa Zachodniego Nilu czy też endemicznego występowania malarii).
   
  Ostateczną i wiążącą decyzje podejmuje lekarz w dniu kwalifikacji lekarskiej!
   
  Niektórzy pacjenci, którzy przeszli chorobę i zostali wyleczeni, wytwarzają we krwi przeciwciała przeciwko wywołującym ją koronawirusom SARS-CoV-2. Na całym świecie, w Europie, Chinach i USA, prowadzone są próby polegające na pobraniu z krwi osocza ozdrowieńców wraz z tymi przeciwciałami i podawaniu go pacjentom walczącym z chorobą.

Stronicowanie

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88